VECKOƖVERSIKT

VECKOƖVERSIKT

Veckoöversikt 22.4.2024: Fluktuationer på marknaden

Den starka uppgången på aktiemarknaden kom av sig förra veckan, när aktierna globalt vände nedåt med USA i spetsen. Också marknadens förhoppningar om att amerikanska centralbanken Fed ska sänka räntorna stötte på bakslag.

Aktierna sjönk föregående vecka världen över med drygt 2 %. Nedgången var den största på länge och exempelvis S&P-indexet gick back varje dag under veckan. Särskilt teknologiaktierna, som varit aktiemarknadens lysande ledstjärnor, rasade ställvis kraftigt, vilket fick hela marknaden att sjunka rejält.

Den största förloraren föregående vecka var Japan, där både aktierna och yenen föll betydligt. Veckans ljusglimtar var i sin tur Europa och framför allt Finland. I Europa klarade sig aktierna bättre än marknaderna i övrigt, och i Finland överträffade veckan betydligt det globala genomsnittet.

Rapportperioden når kritisk punkt

I Europa kör rapportperioden för årets första kvartal nu småningom igång, medan rapportperioden i USA redan kommit en längre bit på väg. Denna vecka offentliggör en stor del av teknologibolagen som stått i brännpunkten sina resultat liksom också nästan 40 % av S&P-indexets bolag.

Under veckan kan marknaden således komma att fluktuera till följd av rapportperioden i USA. Det lönar sig åtminstone att med intresse följa upp hurdana resultat teknologibolagen levererar och vilka prognoser som ges för dessa bolag.

Både när det gäller den pågående rapportperioden och innevarande år som helhet riktas en stor del av resultattillväxtförväntningarna fortfarande mot de sju stora teknologibolagen. Magnificent Seven-bolagens sammanlagda värde har emellertid sjunkit med 10 % under den dryga vecka som gått.

Där det för den amerikanska börsen totalt väntas en tillväxt på ca 10 % för i år, är motsvarande förväntningar på Magnificent Seven-bolagen ca 50 %. En ansenlig andel av resultattillväxtförväntningarna som hänför sig till dessa sju vilar emellertid på ett bolags axlar, på Nvidia som skjutit som en raket de senaste åren.

Från förhoppningar om räntesänkningar mot högre ränta?

Europeiska centralbanken ECB och amerikanska centralbanken Fed går för närvarande åt helt olika håll när det kommer till bankernas räntesänkningsplaner. ECB styr alltjämt marknaden mot en räntesänkning i juni, medan Fed rentav kommit med antydningar om en räntehöjning.

För närvarande prissätter marknaden för Fed lite mer än en räntesänkning i år, då marknaden ännu i början av året prissatte sex räntesänkningar. Fed själv har i inget skede varslat om marknadens förväntade sex sänkningar, och ännu vid årsskiftet var centralbankens uppskattning tre sänkningar för i år.

Fed har emellertid den senaste tiden signalerat att inflationen i USA, som inte tycks ge med sig, har förändrat centralbankens förväntningar. Centralbanken ser det inte heller som uteslutet att nästa rörelse i styrräntorna är uppåt.

Det verkar nu rätt sannolikt att ECB inleder sina räntesänkningar före Fed, vilket är historiskt sett ovanligt. ECB är emellertid inte helt ensam med sina räntesänkningsplaner, eftersom exempelvis Schweiz redan börjat sänka räntorna och också Kanada går mot en sänkning av räntan.

Innevarande vecka är lugn när det gäller datapubliceringar, men valborgsveckan bjuder marknaden på spänning i synnerhet när det gäller utvecklingen av räntenivån, eftersom Fed då håller sitt möte och förbundsstaten offentliggör sina finansieringsplaner.

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.