VECKOƖVERSIKT

VECKOƖVERSIKT

Veckoöversikt 10.6.2024: Styrräntan sjönk äntligen

Förra veckan färgades marknadshändelserna framför allt av Europeiska centralbankens räntemöte, som utöver den väntade sänkningen av styrräntan också bjöd på ekonomiska prognoser för euroområdet för de kommande åren. Utvecklingen på aktiemarknaden var mestadels positiv.

Eftersom ECB:s beslut att sänka sin styrränta med 25 punkter hade prissatts på marknaden redan i förväg, var marknadsreaktionerna måttfulla. På presskonferensen efter mötet bekräftade ECB-chefen Christine Lagarde inte att beslutet skulle vara en början på en längre sänkningstrend, men konstaterade att hon ändå ser det som sannolikt. Marknaden prissätter nästa räntesänkning till september.

ECB höjde något sin ekonomiska tillväxtprognos för i år jämfört med de siffror som publicerades i mars. Centralbanken förutspår nu att ekonomin i euroområdet växer med 0,9 % i år och med 1,4 % under 2025. Samtidigt höjdes också inflationsprognosen för innevarande och nästa år, vilket ställer beslutet att sänka styrräntan i en något besynnerlig dager. ECB räknar med att inflationen i euroområdet går ner nära centralbankens mål nästa år.

I USA publicerades i sin tur arbetsmarknadsdata, som visade att det i maj uppstod hela 272 000 nya arbetsplatser i landet och att de genomsnittliga timförtjänsterna stigit med 4 % jämfört med ett år tidigare. För amerikanska centralbanken Fed som överväger att lätta på penningpolitiken medförde siffrorna huvudvärk, eftersom den överraskande starka arbetsmarknaden bidrar till att upprätthålla inflationstrycket. Därför vände räntorna uppåt efter att siffrorna publicerats och stärkte samtidigt dollarkursen.

Feds första räntesänkning beräknas för närvarande infalla i november eller december, men om arbetsmarknaden och den ekonomiska tillväxten är fortsatt starka, kvarstår trycket att bibehålla en stram penningpolitik.

Den positiva stämningen fortsätter på aktiemarknaden

Med undantag av Japan har den globala aktiemarknaden pekat uppåt under den senaste månaden. Också Helsingforsbörsen som länge varit nedstämd har presterat bättre än tidigare. Likaså har utvecklingen på tillväxtmarknaden varit en aning gynnsammare, förutom för Kina, där aktiemarknaden de två senaste veckorna gått i moll.

Inköpschefsindexen indikerar för närvarande en återhämtning i den ekonomiska aktiviteten över hela linjen. Analysbolaget Markits kompositindex, som beaktar både produktions- och servicesektorerna, låg över 50 såväl i Europa, USA som Kina, vilket vittnar om tillförsikt när det gäller utsikterna för framtiden.

På räntesidan är avkastningsförväntningarna fortfarande i genomsnitt höga tack vare den fortsatt höga räntenivån.

Som helhet är marknadssentimentet just nu bra och stämningen på marknaden har varit lugn under hela den första halvan av året. En överdriven positivitet kan emellertid också skapa utmaningar på marknaden, om stämningen överraskande vänder.

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.