Uppdateringar i användarvillkoren för Mandatum Lifes webbsidor och -tjänster från och med den 15 april 2018

14.3.2018

Användarvillkoren för Mandatum Lifes webbsidor och webbtjänst preciseras och de nya användarvillkoren träder i kraft den 15 april 2018.

Vem gäller uppdateringen?

De användarvillkor som uppdateras gäller användarna av Mandatum Livförsäkringsaktiebolags, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kalevas och Mandatum Life Service Ab:s webbtjänster, mobiltjänster, webbsidor och chattjänst.

Användningen av våra webbsidor och webbtjänster förutsätter att användaren godkänner de uppdaterade villkoren efter att de trätt i kraft. Genom att använda våra webbsidor och -tjänster godkänner du automatiskt användarvillkoren.

Ta del av användarvillkoren

Användarvillkor från och med 15.4.2018 >> (Länken är inte längre tillgänglig)
Användarvillkor fram till 14.4.2018 >> (Länken är inte längre tillgänglig)

Uppdateringen baserar sig på kraven i dataskyddsförordningen

I de nya användarvillkoren har rollen för tjänsternas användare och de webbtjänster som vi tillhandahåller samt vissa begrepp preciseras. Användarvillkoren har uppdaterats att motsvara kraven i dataskyddsförordningen för att förtydliga den information som ges webbtjänstens användare.