Mandatum Life och Kaleva ställer ut verk ur Sampos konstsamling för den stora allmänheten

22.9.2017

Valda plock ur Sampos samling presenterar sällan sedda pärlor ur den finländska konsten från guldåldern till modernismen. Utställningen Konstens liv med verk från konstsamlingen hålls i Helsingfors Konsthall 25.11–31.12.2017.

Utställningen Konstens Liv är en sammanställning av verk ur finanskoncernen Sampos konstsamling och ger en färsk överblick av bekanta konstnärers produktion: på utställningen visas sällan utställda verk av berömda konstnärer från Akseli Gallen-Kallela och Helene Schjerfbeck till Juhana Blomstedt och Leena Luostarinen.

Sampos konstsamling ställs ut för den stora allmänheten av dotterbolaget Mandatum Life och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

Den digra samlingen omfattar cirka 1 000 verk, av vilka konsthistorikern Tuula Karjalainen, som fungerat som kurator för utställningen, har sammanställt en översikt över den inhemska konstens historia med cirka 120 verk från 1820-talet till 1990-talet.

”Utställningen ger en spännande inblick i den finländska konstens epoker. I Sampos konstsamling ingår oerhört fina verk, varav många ställts fram endast sällan, om ens någonsin. Av de berömda konstnärerna visas också mindre kända tidiga alster”, berättar kurator Tuula Karjalainen.

Utställningen Konstens liv, som består av målningar, skulpturer och grafik, är en del av programmet i samband med hundraårsjubileet av Finlands självständighet.

”Denna omätbart värdefulla samling bildar en översikt över mer än 150 år av finländsk konst och den beskriver på ett imponerande sätt olika skeden i Finlands historia. Under i stort sett samma tid har vår koncern varit en del av utvecklingen på finansmarknaden i Finland. I Finland 100-festligheterna är det förutom att fira nationens historia också fråga om att skapa framtiden. Utställningen Konstens liv är för oss ett unikt tillfälle att fira vårt lands självständighet”, säger Mandatum Lifes verkställande direktör och Kalevas styrelseordförande Petri Niemisvirta.

Syftet med Sampos samling var att ge en översikt över den finländska bildkonstens utveckling och att göra konsten till en del av kundernas och personalens vardag. Merparten av konstanskaffningarna gjordes efter 1960-talet. I samlingen finns flera verk från den finländska konstens guldålder, bl.a. Gallen-Kallelas familjeporträtt av Neovius och Pekka Halonens landskap, vilka också ställs ut i Konsthallen i Helsingfors. En del alster köptes på auktioner utomlands för att återbördas till Finland, t.ex. Helene Schjerfbecks Virkande flicka.

Ytterligare information:
Mandatum Life och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548
Minna Mikkanen, direktör, minna.mikkanen@kalevavakuutus.fi, tfn 050 536 4688

Konsthallen:
Jan Förster, direktör, jan.forster@taidehalli.fi, tfn 040 130 5545
Lotta Nelimarkka, kommunikationschef, lotta.nelimarkka@taidehalli.fi, tfn 040 4514 772


Visa alla pressmeddelanden och nyheter