Lagändring om beskattningen av dödsfallsersättningar från risk- och sparlivförsäkringar

21.12.2016

Skattelättnaderna för nära anhöriga vid dödsfallsersättningar från risk- och sparlivförsäkringar avskaffas. Lagändringen gäller även Mandatum Lifes risk- och sparlivförsäkringar. Den nya lagen träder i kraft den 1.1.2017, men kommer på grund av en övergångstid i praktiken att börja tillämpas först den 1.1.2018.

Nuläget före lagändringen

Hittills har dödsfallsersättningar till nära anhöriga varit skattefria upp till 35 000 euro. Av dödsfallsersättningar som betalats till en make eller maka har hälften eller minst 35 000 euro varit skattefritt. Ersättningar som överskrider den skattefria delen har omfattats av arvsskatten.

Lagen ändras enligt följande

Dödsfallsersättningar till nära anhöriga omfattas i fortsättningen helt och hållet av arvsskatten. Skatten är högst 19 procent. Beskattningen för andra än nära anhöriga blir oförändrad.

Övergångsperiod fram till 31.12.2017

Lagändringen träder i kraft den 1.1.2017, men det finns en övergångstid fram till slutet av 2017. Det innebär att dödsfallsersättningar till nära anhöriga för dödsfall under 2017 fortfarande är helt eller delvis skattefria enligt ovanstående regler.

Vi informerar er om hur förändringarna påverkar förmånstagarförordnanden och skyddsnivåer senare under 2017.
 
Kontakta oss

Om du vill diskutera dina försäkringar med oss, kontakta vår kundtjänst på numret 0200 31100, måndag–torsdag kl. 8–18 och fredag kl. 8–17 (lna/msa), eller skicka ett meddelande via vår webbtjänst. Du kan logga in på webbtjänsten med dina personliga nätbankskoder.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter