Ny layout för Mandatum Lifes webbtjänst

14.1.2015

Mandatum Lifes digitala tjänster utvecklas kontinuerligt. Vårt mål är att erbjuda våra kunder flexiblare och mer ändamålsenliga sätt att sköta sina försäkrings- och avtalsärenden också via nätet.

I och med utvecklingsarbetet har vår webbtjänst omarbetats och fått en ny layout. Webbtjänsten är nu enklare att använda och till sin utformning mer lik vår webbplats.

Inloggningen till tjänsten för privatkunder och företagskunder har slagits samman: alla våra kunder kan nu logga in på webbtjänsten från ett och samma ställe. De kunder som sköter både sina egna och sitt företags ärenden kan byta kundroll som inloggade på tjänsten.

Webbtjänstens meny har flyttats från vänstra kanten till övre delen av sidan. Webbtjänstens funktioner, såsom skötsel av avtal, ersättningsansökan och meddelanden fungerar på samma sätt som hittills. Du skickar alltid in ansökan om ersättning personligen som privatkund (välj som kundroll Egna ärenden).

De ändringsblanketter som tidigare funnits i menyn till vänster och länken för uttag av besparingar hittar du genom att först välja Avtal, önskat avtal och därefter mellanbladet Ändringar. Notera att du i de flesta försäkringsgrenar också kan göra ändringar på mellanbladen Placeringsobjekt samt Skydd och förmånstagare.

Som en ny funktion i tjänsten hittar du en meddelandecentral i menyn upptill på sidan som visar om du har öppna frågor med oss. Du känner igen centralen på ikonen med en ringklocka: den meddelar om nya offerter eller meddelanden och påminner dig om du ska godkänna en ändring som du gjort i ditt avtal. Det mest brådskande meddelandet syns dessutom i balken nedanför menyn.

Vad nytt i webbtjänsten?

  • Du loggar alltid in från samma ställe både som privatkund och som företagskund. Du kan växla mellan olika ärenden genom att i menyn uppe till höger välja Byt kundroll.
  • Du kan uppdatera dina egna uppgifter, t.ex. dina kontaktuppgifter, genom att välja Egna uppgifter i den övre menyn.
  • I meddelandecentralen i menyn upptill på sidan ser du om du har nya meddelanden eller öppna ärenden.
  • Alla ändringar och ändringsblanketter finns under uppgifterna för ifrågavarande avtal.

Visa alla pressmeddelanden och nyheter