Blivande pensionär, skaffa dig ett skattekort i tid

26.11.2015

Förskottsinnehållningen av skatt på pensioner ändras 1.1.2016. I fortsättningen tas en förskottsinnehållning en-ligt 40 procent ut på pensionen, om du inte har skickat oss ett skattekort för pensionsinkomst. Det lönar sig såle-des att skaffa ett skattekort för pension i god tid redan innan pension betalas ut för första gången.

Ändringen gäller alla som går i pension 1.1.2016 eller senare samt personer som gått i pension i november–december 2015 och som ännu inte skaffat sig ett skattekort för pensionsinkomst. Ändringen gäller både arbets-pensioner och tilläggspensioner.

Ifall din pension beskattas som kapitalinkomst, tas på pensionen också i fortsättningen ut en förskottsinnehållning enligt 30 procent. För dessa pensioner behövs inget skattekort.

Vad innebär ändringen?

Det lönar sig att skaffa ett skattekort för pension i god tid redan före den första utbetalningsdagen. När du fått pensionsbeslutet eller ett meddelande från Mandatum Life om beloppet av din kommande pension, ska du be-ställa ett skattekort för pensionsinkomst från skattebyrån och be att det skickas direkt till Mandatum Life. För beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten behöver du uppgifter om dina inkomster och förskottsinnehåll-ningen på dem sedan början av året samt eventuella avdrag.

Genom reformen vill Skatteförvaltningen säkerställa att skattesatsen för pensionen är rätt från första början.

Hur ska jag gå till väga om min pension börjar eller har börjat 1.11–31.12.2015?

Om du ännu inte har beställt från Skatteförvaltningen ett skattekort för den pensionsinkomst som beskattas som förvärvsinkomst, lönar det sig att göra det så fort som möjligt. I januari kan du ännu använda skattesatsen för december 2015 även om det skulle vara skattesatsen för lön. Senast för beskattningen i februari 2016 ska du be Skatteförvaltningen skicka ett skattekort för pensionsinkomst till Mandatum Life, eftersom vi i annat fall tar ut förskottsinnehållning enligt den allmänna skattesatsen på 40 procent på pensionen.

Hur ska jag gå till väga om min pension börjar 1.1.2016 eller senare?

Be Skatteförvaltningen skicka ett nytt skattekort för pensionsinkomst till Mandatum Life så fort som möjligt efter att du fått pensionsbeslutet eller meddelandet från Mandatum Life med uppgifter om pensionens belopp. I annat fall är förskottsinnehållningen på pensionen 40 procent.

Hur ska jag gå till väga om min pension redan har betalats ut (efter 1.1.2016)?

Om din pension redan har gått till betalning och förskottsinnehållning enligt 40 procent har tagits ut, be skatteby-rån skicka ditt skattekort till Mandatum Life så fort som möjligt. Skattemyndigheten beaktar den skatt som inne-hållits i början av året vid beräkningen av förskottsinnehållningen för resten av året. Skattens slutliga belopp be-kräftas i den slutliga beskattningen på basen av dina helhetsinkomster.

Hur beställer jag ett skattekort för pensionsinkomst?

Du kan beställa ett nytt skattekort på tre sätt:

  • via internet på adressen www.skatt.fi/skattekort
  • via Skatteförvaltningens servicenummer 020 697 001
  • på skattebyrån.

Skattebyrån kan skicka det nya skattekortets uppgifter elektroniskt direkt till Mandatum Life.

Läs mer om ändringen på Skatteförvaltningens webbplats.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter