Ändring i användarvillkoren för webbsidorna och webbtjänsten

1.9.2014

Användarvillkoren för Mandatum Lifes webbsidor och webbtjänst har preciserats. Till villkoren har fogats uppgift om den vanligaste tiden för underhållsarbeten i datasystemen som kan medföra serviceavbrott i webbtjänsten nattetid kl. 1.55–3.05. Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2014.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter