Ändring i användarvillkoren för webbsidorna och webbtjänsten

5.12.2014

Användarvillkoren för Mandatum Lifes webbsidor och webtjänst har preciserats och utvidgats att omfatta användning av tjänster på mobila apparater. Dessa användarvillkor ska i fortsättningen tillämpas på Mandatum Livförsäkringsaktiebolags och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kalevas webbtjänster, mobila tjänster, webbsidor och telefontjänst. De uppdaterade användarvillkoren träder i kraft den 8 januari 2015.

Användarvillkor »