Veckoöversikt 14.11.2022: Marknadsrallyt vände kurserna nedåt

16.11.2022

Föregående vecka avslutades med ett rejält marknadsrally, när Nasdaq noterade den i ordningen fjortonde största dagsuppgången i sin historia till följd av bättre inflationssiffror i USA än väntat. Blickarna riktas nu mot kraften i inflationens inbromsning och Feds nästa penningpolitiska beslut.

De i torsdags offentliggjorda inflationssiffrorna i USA avslöjade att priserna stigit mindre än väntat i oktober. Inflationen på årsnivå var 7,7 %, dvs. 0,4 % lägre än i september. Bakom nedgången ligger bl.a. det betydande prisfallet på hälsovårdstjänster och begagnade bilar.

Offentliggörandet av inflationssiffrorna ledde i slutet av veckan till en svindlande kursuppgång. Nasdaq-indexet steg på torsdagen med över 7 % och S&P 500-indexet med över 5 %. Det var den i ordningen fjortonde kraftigaste dagsuppgången för Nasdaq i indexets historia. Kurserna steg också i Europa, där aktierna mätt i euro gått upp över 6 % mer i november jämfört med USA.

Även räntorna reagerade på inflationssiffrorna och sjönk klart såväl i USA som i Europa och kreditriskpremierna, dvs. den tilläggsavkastning som marknaden kräver på emittenternas lån jämfört med skuldinstrument med samma löptid emitterade av solida stater, sjönk likaså. Försvagningen av dollarn har minskat avkastningen på investeringar i dollar ur euroinvesterarnas synvinkel.

Prisuppgången väntas fortsätta att mattas av också under de följande månaderna. Det väsentliga är hur snabbt inflationen bromsar in och hur amerikanska centralbanken Fed reagerar på det. Marknadens förväntningar på den kommande räntepolitiken lättade omedelbart efter att inflationsrapporten offentliggjorts, men man måste komma ihåg att centralbankerna inte fattar beslut på grundval av enskilda rapporter utan fokuserar på prisutvecklingen på lång sikt.

Ljusa ekonomiska utsikter för det fjärde kvartalet i USA

Ekonomin i USA har allmänt taget presterat starkt under de senaste månaderna och också det fjärde kvartalet förväntas vara positivt. Ekonomin förutspås växa med hela 4 % före årets slut.

Samtidigt anses sannolikheten för en recession fortfarande vara hög på längre sikt. I och med demokraternas förlust i representanthuset bromsas sannolikt också genomförandet av de stödpaket som president Bidens administration driver. Å andra sidan kan man också tänka som så att marknaden har möjlighet att verka friare med mindre inblandning av staten.

De kommande veckorna ligger marknadens fokus på lagerläget för Walmart och andra stora återförsäljare och kommunikationen i anslutning till dem.

Betydande kollaps på kryptomarknaden

Kryptobörsen FTX lämnade i fredags in konkursansökan efter långvariga spekulationer. Flera kunders tillgångar verkar ha försvunnit efter tillkännagivandet.

Också många andra kryptoplattformars solvens började ifrågasättas på veckoslutet och rädslan för en mer omfattande flykt av insättningar vaknade. Kryptomarknaden har redan en tid pekat nedåt och trenden verkar enbart ta ytterligare fart. Med tanke på fortsättningen är kryptovalutorna troligen tvungna att omvärdera sitt förhållande till regleringen.

 

Inget av det som presenteras här utgör en investeringsrekommendation eller uppmaning att teckna, köpa eller sälja värdepapper och ska inte heller betraktas som sådan. Före ett investeringsbeslut ska investeraren omsorgsfullt sätta sig in i de uppgifter som finns att tillgå om de finansiella instrumenten och förstå de risker som är förknippade med dem. Investeraren ska basera sitt beslut på sin egen bedömning, sina mål och sin ekonomiska situation. Investeringsverksamhet är alltid förenat med risker. De finansiella instrumentens värde kan stiga eller sjunka. Den historiska avkastningsutvecklingen för de finansiella instrumenten utgör ingen garanti för framtida avkastning.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter