Asuntolaina ja henkivakuutus

Henkivakuutus tarjoaa taloudellista turvaa läheisillesi kuolemasi varalta. Se on erityisen tärkeä, kun taloudessa asuvilla on yhteinen asuntolaina. Lakisääteiset etuudet eivät aina riitä turvaamaan perheen tulevaisuutta, eikä henkivakuutuksesta edunsaajalle maksettava kertakorvaus toisaalta vähennä lakisääteisiä korvauksia.

Asuntolaina ja henkivakuutus

Henkivakuutus tarjoaa taloudellista turvaa läheisillesi kuolemasi varalta. Se on erityisen tärkeä, kun taloudessa asuvilla on yhteinen asuntolaina. Lakisääteiset etuudet eivät aina riitä turvaamaan perheen tulevaisuutta, eikä henkivakuutuksesta edunsaajalle maksettava kertakorvaus toisaalta vähennä lakisääteisiä korvauksia.

Kun samassa taloudessa asuvilla on yhteinen asuntolaina, vastaavat molemmat osapuolet lainan maksusta ja asumisen kuluista. Toisen menehtyessä joutuu toinen asunnossa asuva henkilö joko maksamaan asuntolainan, ottamaan merkittävästi lisälainaa tai myymään asunnon pois. Henkivakuutuskorvaus auttaa maksamaan menehtyneen osuutta lainasta ja muista vastaan tulevista maksuista.

Tutustu henkivakuutukseen

Lainaturva vai henkivakuutus?

Henkivakuutus

Henkivakuutus tarjoaa taloudellista turvaa läheisillesi kuolemasi varalta. Vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus suoraan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle. Korvauksen voi käyttää siihen, mihin sitä sillä hetkellä eniten tarvitsee, esimerkiksi lainan, vastikkeiden, perintöverojen tai hautajaiskulujen maksamiseen. Henkivakuutuskorvauksesta maksetaan joko perintö- tai pääomatulovero riippuen siitä, kuka vakuutuksessa on edunsaaja.

Lainaturva

Lainaturva antaa turvaa lainan takaisinmaksuun, jos vakuutettu kuolee tai vammautuu tapaturmaisesti. Lainaturvan korvaukset käytetään siis ensisijaisesti lainapääoman ja muiden pankin saatavien maksamiseen. Kuolemantapauksessa lainaturvasta maksetaan ensin lainaan kohdistuva korvaus pankille, eikä se tältä osin ole perintöveron alainen. Jos turvan vakuutuskorvaus on suurempi kuin jäljellä oleva laina, maksetaan ylijäävä osuus edunsaajalle henkivakuutuskorvauksen tavoin. Lainaturvan turvat jatkuvat asiakkaan halutessa myös lainan päätyttyä sovitun suuruisena 65 ikävuoteen asti.

Molemmat

Elämään kannattaa varautua kokonaisvaltaisesti. Henkivakuutus ja lainaturva eivät poissulje toisiaan, vaan sinulla voi olla molemmat. Kun lainaturva auttaa osaltaan lainan takaisinmaksussa, voi henkivakuutuskorvauksen käyttää kokonaisuudessaan muihin kuluihin, esimerkiksi perintöveroihin tai arjen juokseviin kuluihin. Jos sinulla taas ei ole lainaturvaa, kannattaa henkivakuutukseen valita riittävän suuri korvaussumma, josta on apua niin lainan kuin muidenkin kulujen hoitamisessa.

Kuinka valita sopiva korvaussumma?

Henkivakuutuksen korvaussumman tulisi kattaa talouden asuntolainat ja yhden tai kahden vuoden tulot. Tämän lisäksi perheellisissä talouksissa mukaan suositellaan laskettavaksi noin 20 000 euroa kutakin lasta kohti. Jos pahin tapahtuu, on asuminen kyseisessä asunnossa turvattu ja tulot seuraaville vuosille vakiintuneet. Kuitenkin myös pienemmästä summasta on apua. Turvasumman tarvetta kartoittaessa on hyvä huomioida, miten muuten on varautunut elämän vastoinkäymisiin esimerkiksi sijoitusvarallisuudella, lainaturvalla tai muilla vakuutuksilla.

PARITURVA

Kun perheen talous on kahden vastuulla, on pariturva hyvä vaihtoehto. Pariturva on kahden hengen yhteinen henkivakuutus yhteisellä korvaussummalla. Pariturva on erillisiä henkivakuutuksia edullisempi vaihtoehto.

Ostaaksesi pariturvan, varaa keskusteluaika asiantuntijamme kanssa.

Varaa aika

Haluatko keskustella henkivakuutuksesta?

Varaa itsellesi sopiva maksuton keskusteluaika, ja olemme sinuun yhteydessä puhelimitse.

Varaa aika

Haluatko keskustella henkivakuutuksesta?

Varaa itsellesi sopiva maksuton keskusteluaika, ja olemme sinuun yhteydessä puhelimitse.

Varaa aika