Kannattaako ottaa henkivakuutus?

Henkivakuutus tarjoaa taloudellista turvaa läheisillesi kuolemasi varalta. Se on erityisen tärkeä, jos olet perheellinen, tai sinulla on velkaa tai takauksia. Lakisääteiset etuudet eivät aina riitä turvaamaan perheen tulevaisuutta.

Kannattaako ottaa henkivakuutus?

Henkivakuutus tarjoaa taloudellista turvaa läheisillesi kuolemasi varalta. Se on erityisen tärkeä, jos olet perheellinen, tai sinulla on velkaa tai takauksia. Lakisääteiset etuudet eivät aina riitä turvaamaan perheen tulevaisuutta.

Emme koskaan voi tietää mitä huomenna tapahtuu. Siksi elämää varten kannattaa varautua. Henkivakuutuksen avulla autat läheisiäsi selviämään taloudellisesti kuolemasi jälkeisestä ajasta. Edunsaajalle maksettava kertakorvaus ei vähennä lakisääteisiä korvauksia.

Tutustu henkivakuutukseen

Tärkeimpiä syitä ottaa henkivakuutus:

Suuret tuloerot perheessä

Kun perheen merkittävimmät tulot ovat yhden henkilön varassa tai tuloerot ovat ylipäätään suuret, on henkivakuuttaminen tärkeää. Jos tulot ovat suurilta osin yhden henkilön varassa ja tämä henkilö menehtyy, talouden tulotaso tippuu merkittävästi. Henkivakuutuskorvauksella voidaan varautua tulotason tippumiseen.

Lapset

Kun perheessä on alaikäisiä lapsia, voi menoja olla hankala karsia ja talous jää helposti miinukselle. Henkivakuutuskorvaus voi auttaa arjen menoissa esimerkiksi harrastusmaksujen, päivähoidon tai muiden juoksevien kulujen hoitamisessa.

Asuntolaina

Kun samassa taloudessa asuvilla on yhteinen asuntolaina, on henkivakuuttaminen tärkeää. Toisen menehtyessä, joutuu toinen asunnossa asuva henkilö joko maksamaan asuntolainan, ottamaan merkittävästi lisälainaa tai myymään asunnon pois. Henkivakuutuskorvaus voi auttaa säilyttämään yhteisen asunnon.

Varallisuus kiinteässä omaisuudessa

Suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni kiinteässä omaisuudessa tai asuntovarallisuudessa. Kun kuoleman takia elatukseen käytettävät varat vähenevät, kiinteää omaisuutta ja asuntovarallisuutta voi olla vaikeaa ja hidasta realisoida. Näissä tilanteissa, joissa kulut jäävät vain yhden ihmisen harteille, on henkivakuutuskorvaukselle eniten tarvetta.

Perintövero ja hautajaiskulut

Perintövero maksetaan toisinaan jo ennen perinnön saamista. Veron maksu voi aiheuttaa haasteita sen tullessa maksettavaksi jo kohtalaisen nopeasti tai jos peritty omaisuus on esimerkiksi metsää tai kiinteistö. Perinnön ollessa kiinteää omaisuutta, sitä voi olla hankalaa realisoida rahaksi, jolla maksaa perintövero. Henkivakuutuskorvaus voi auttaa perintöveron lisäksi myös muissa nopeasti vastaan tulevissa tilanteissa, esimerkiksi hautajaiskuluissa.

Näitä seikkoja kannattaa huomioida varautumisessa

1. Lähtötilanne: Huomioi lainat ja muut menot, tulot, sijoitukset ja säästöt, vakuutukset ja muut turvat. Mieti miten perhe pärjäisi, jos menehtyisit. Millaista elämän toivoisi tuolloin olevan? Onko tärkeintä esimerkiksi, ettei kotia joudu myymään, tai huolettavatko mahdollisesti suuret perintöverot? Ota huomioon myös varallisuuserot puolisoiden välillä.

2. Tarkasta tilanne säännöllisesti: Oma varallisuus, työtilanne, lainat ja perheen muu tilanne muuttuvat elämän mukana. Välillä turvan tarve voi kasvaa, joskus taas esimerkiksi sijoitusvarallisuus kasvaa niin, että vakuutusten osuutta voi pienentää. Perheen kokonaistilanne on suositeltavaa tarkastaa vähintään viiden vuoden välein ja aina, kun elämässä tulee vastaan suuria muutoksia.

3. Edunsaajat kuntoon: Riskihenkivakuutuksen lisäksi edunsaajan voi määrittää myös esimerkiksi sijoitusvakuutuksiin ja eläkevakuutuksiin, mikäli niihin sisältyy henkivakuutusturva. Varmista, että olet nimennyt edunsaajat ja että ne ovat ajantasaiset. Jos esimerkiksi lapset ovat vielä pieniä, perheen pärjäämisen kannalta puoliso voi olla parempi edunsaaja. Kun lapset ovat aikuisia, voi tilanne olla eri. Myös esimerkiksi avioerotilanteessa saatetaan edunsaajaa haluta vaihtaa.

 

Tutustu myös muihin henkilövakuutuksiimme

Tutustu myös muihin henkilövakuutuksiimme.  Henkilövakuutuksillamme sinä ja läheisesi saatte taloudellista turvaa vakavan sairauden, työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta. Autamme sinua varautumaan taloudellisesti ikävien tilanteiden varalta. 

Lue lisää Vakavan sairauden turvasta Lue lisää työkyvyttömyysturvasta