Pariturva

Yhteinen henkivakuutus sinulle ja kumppanillesi jommankumman kuoleman varalta. Kun perheen talous on kahden vastuulla, on pariturva hyvä vaihtoehto. Pariturva on erillisiä henkivakuutuksia edullisempi.

Pyydä tarjous pariturvasta

Pariturva

Yhteinen henkivakuutus sinulle ja kumppanillesi jommankumman kuoleman varalta. Kun perheen talous on kahden vastuulla, on pariturva hyvä vaihtoehto. Pariturva on erillisiä henkivakuutuksia edullisempi.

Pyydä tarjous pariturvasta
Perheen arvokas turva

Pariturva on kahden hengen yhteinen henkivakuutus yhteisellä korvaussummalla. Molemmilla vakuutetuilla on omat edunsaajansa. Pariturva on erillisiä henkivakuutuksia edullisempi vaihtoehto.

Tarvepohjainen turvasussumma

Henkivakuutuskorvauksen määrä arvioidaan tarvepohjaisesti. Turvasumman olisi hyvä kattaa lainojen määrä, kahden vuoden menetetyt tulot sekä 20 000 euroa kutakin taloudessa olevaa lasta kohden. Surun keskellä myös pienempi korvaussumma auttaa.

Selkeä korvaus

Pariturvassa korvaus maksetaan vain kerran. Toisen kuollessa korvaussumma maksetaan kokonaisuudessaan kuolleen osapuolen edunsaajille. Mikäli molemmat vakuutetut kuolevat samanaikaisesti, korvaussumma maksetaan puoliksi kummankin edunsaajille.

Haluatko ostaa pariturvan?

Ostaaksesi vakuutuksen varaa keskusteluaika asiantuntijamme kanssa:

Varaa aika


Oma henkivakuutus vai pariturva kumppanin kanssa?

Yksilöllisessä henkivakuutuksessa ja pariturvassa on molemmissa puolensa. Vertaile vakuutuksia:

Mikä henkivakuutus on?

  • Henkivakuutus on tarpeellinen, kun haluat tarjota taloudellista turvaa läheisillesi pahimman varalta. Erityisen tärkeää henkivakuuttaminen on, jos olet perheellinen, tai sinulla on velkaa tai takauksia.

  • Henkivakuutuskorvauksen määrä arvioidaan tarvepohjaisesti oman elämäntilanteen mukaan. Nyrkkisääntönä turvasumman tulisi kattaa lainojen määrä, kahden vuoden menetetyt tulot sekä 20 000 euroa kutakin taloudessa olevaa lasta kohden.

  • Sovitun suuruinen henkivakuutuskorvaus maksetaan omaisille tai muulle nimetylle edunsaajalle kerralla. Kuolemantapaussumma ei pienennä omaisten mahdollisesti saamien lakisääteisten korvausten määrää. Lue lisää henkivakuutuskorvauksen hakemisesta täältä.

  • Pariturva on yhteinen henkivakuutus sinulle ja elämänkumppanillesi jommankumman kuoleman varalta. Pariturva on erillisiä henkivakuutuksia edullisempi vaihtoehto.

  • Henkivakuutuksen voi ottaa kiinteä- tai alenevasummaisena. Yleisemmin käytössä olevan kiinteäsummaisen vakuutuksen kuolemantapaussumma pysyy koko vakuutusajan indeksitarkastuksia lukuun ottamatta muuttumattomana, jolloin vakuutusmaksut nousevat iän myötä. Alenevassa summassa henkivakuutuksen kuolemantapaussumma taas alenee vuosittain siten, että vakuutusmaksu pysyy samansuuruisena mahdollisia indeksitarkistuksia lukuun ottamatta.

  • Henkivakuutusta hakiessasi sinun on annettava selvitys omasta terveydentilastasi. Terveysselvityslomake pyydetään täyttämään vakuutuksen oston yhteydessä. Terveystietojen perusteella vakuutusyhtiö ratkaisee, voidaanko henkivakuutus myöntää.

Henkivakuutus

Henkivakuutus auttaa läheisiäsi pahimman yli taloudellisesti. Kuolemantapauksessa sovitun suuruinen henkivakuutuskorvaus maksetaan kerralla omaisille tai muulle nimetylle edunsaajalle.

Lue lisää
Työkyvyttömyysturvat

Työkyvyttömyysturvien avulla voit säilyttää elintasosi ja varmistaa esimerkiksi lainojesi hoidon, jos joudut työkyvyttömäksi.

Lue lisää
Yrittäjän henkilövakuutukset

Yrittäjän Turva on kaikki henkilöriskit kattava ratkaisu yrittäjän tarpeisiin. Henkilövakuutukset tarjoavat taloudellista turvaa vakavan sairauden, työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta.

Lue lisää
Yrityksen henkilövakuutukset

Henkilövakuutusten avulla yritys turvaa työntekijöitään työssä ja vapaa-ajalla. Vapaaehtoinen riskivakuutus antaa taloudellista turvaa myös työntekijän perheelle, mikä on arvokas etu.

Lue lisää

Oletko jo asiakas?

Jos olet asiakkaamme, näet turvan ja sopimuksen tiedot verkkopalvelussa. Siellä voit myös lähettää meille helposti ja turvallisesti viestin sekä hakea korvausta vakuutuksesta.

Kirjaudu verkkopalveluun Ohjeet korvauksen hakemiseen