Vastuullinen sijoittaminen

Sijoitus huomiseen.

Tutustu ratkaisuihin Ota yhteyttä

Vastuullinen sijoittaminen

Sijoitus huomiseen.

Tutustu ratkaisuihin Ota yhteyttä

Mandatum edellyttää kaikilta sijoituskohteiltaan vastuullista toimintatapaa. Uskomme, että pitkällä aikavälillä vastuullisesti toimivat yhtiöt tuottavat sijoituskohteina paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta. Tutustu Mandatumin vastuullisen sijoittamisen palveluihin ja löydä kestävämpiä kohteita sijoituksillesi.

Varainhoidon palveluita tarjoaa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö sekä sen asiamiehinä toimivat Mandatum Asset Management Oy ja Mandatum Life Palvelut Oy . Varainhoitosopimus on sijoitussidonnainen vakuutus, jonka tarjoaja on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö.

Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors (English)

Kestävyysriskeihin liittyvät Mandatumin toimintaperiaatteet  

Summary of PAI Statement (Danish)

 

Maailma paranee sijoittamalla

Löydä sopiva tapa sijoittaa vastuullisesti

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Kun sijoitat Mandatumin asiakkaana, voit luottaa, että varojasi kohdellaan vastuullisesti. Vastuullisuus on Mandatumille keskeinen osa riskienhallintaprosessia, ja olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Mandatum ottaa sijoituspäätöksiä tehdessään huomioon kestävään kehitykseen liittyvät tekijät: riskit, mahdollisuudet ja vaikutukset yhteiskuntaan. Vastuullisuusanalyysi on integroitu jokaisen omaisuuslajin sijoituskohdeanalyysiin.

Vastuullisen sijoittamisen politiikka

Vastuullisuus on konkreettisia tekoja

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudattaen Mandatum raportoi vuosittain käyttöön otetuista vastuullisen sijoittamisen toimintatavoista ja siitä, kuinka YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista on edistetty.

Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja ilmastoriskin tehokas hallinta on yksi Mandatumin sijoitustoiminnan painopisteistä. Mandatum tukee Pariisin ilmastosopimusta ja sopimuksen vastaista toimintaa seurataan osana Mandatumin sijoitusten normipohjaista seulontaa.

YK:n Montréal Pledge -sitoumuksen myötä mittaamme ja julkistamme sijoitustemme hiilijalanjäljen vuosittain. Vuonna 2021 sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti oli 42 prosenttia markkinaindeksejä vähemmän. Mandatumin sijoitussidonnaisten vakuutusten asiakasvarojen vertailukelpoinen hiili-intensiteetti on vähentynyt lähes 50 prosenttia vuodesta 2017. Päästöjen väheneminen selittyy suurelta osin salkuissa tehdyillä aktiivisilla toimenpiteillä.

Mandatum on osa kansainvälistä Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) -sijoittajaverkostoa ja sitoutunut vähentämään sijoitusten päästöjä yli ajan. PDC-verkoston tavoitteena maailmanlaajuisesti on ohjata varoja vähäpäästöisempiin yrityksiin ja kehittää menetelmiä sijoitusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Liittyessään verkoston jäseneksi vuonna 2015 Mandatum oli sen ensimmäinen suomalainen jäsen.

Mandatum pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja PRI-periaatteiden käyttöönottoa sijoitusalalla myös järjestö- ja säätiökumppanuuksilla, joihin sisältyy mm. Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum), Pääomasijoittajat ry, Finanssiala ry ja GRESB.

Raportoimme vastuullisesta sijoittamisesta osana Sampo-konsernin yritysvastuuraporttia.

Lue lisää Mandatum-konsernin yritysvastuusta

Tutustu Mandatumin yritysvastuuraporttiin

Luonto hajauttaa riskin kuin sijoittaja

Ilmastonmuutoksen huomioiminen alkaa olla sijoittajille jo peruskauraa. Nyt riskin ja tuoton arvioinnissa katse kääntyy luonnon monimuotoisuuteen eli biodiversiteettiin.

Lue artikkeli

Kiinnostaako vastuullinen sijoittaminen?

  1. Jätä yhteystietosi oheiselle lomakkeelle

    Olemme sinuun yhteydessä, ja sovitaan tapaaminen. Voit kirjoittaa Lisätietoa-kenttään esimerkiksi sinulle sopivat soittoajat.

  2. Kartoitamme tarpeesi

    Käymme läpi tilanteesi ja kartoitamme sijoittamiseen liittyvät tarpeet.

  3. Sovimme jatkosta

    Keskusteltuamme kanssasi osaamme tarjota sinun tilanteeseesi sopivat sijoittamisen palvelut.