Vastuullinen palkitseminen

Vastuullinen palkitseminen

ESG-näkökohtien integrointi palkitsemiseen

Mandatum ottaa palkitsemisperusteiden määrittelyssä huomioon, miten valitut kriteerit ja niiden saavuttaminen tukevat yhtiön arvoja ja tavoitteita, vastuullisuustavoitteet mukaan lukien. Mandatumissa asiakastyytyväisyys on jo useita vuosia kuulunut jokaisen työntekijän sekä ylimmän johdon palkitsemismittareihin. Liiketoimintayksiköillä voi lisäksi olla omia ESG-kriteereitä. Mandatumin palkitsemisrakenne sisältää myös toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kestävyysriskit ja haitalliset kestävyysvaikutukset otetaan huomioon palkitsemisessa. Esimerkiksi sijoitushallinnossa työskentelevillä työntekijöillä voi olla vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ja sijoitusportfolioon liittyviä STI-tavoitteita.


 

Palkkatasa-arvoa koskeva selvitys

Mandatum laatii vuosittain raportin sukupuolten tasa-arvosta, jossa kerrotaan keskimääräiset ansiot sukupuolen sekä työntekijän palkkaluokan tai tehtävän mukaan. Raportti on luettavissa yhtiön intranetissä.

11.1.2024