Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi

Hallinnointi

Mandatumissa psyykkisen ja fyysisen työterveyden pääpaino on ennaltaehkäisevissä toimissa. Yhtiö panostaa motivoivaan työympäristöön ja ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Ennaltaehkäisevän varhaisen puuttumisen mallin avulla työntekijöitä ja erityisesti esihenkilöitä voidaan ohjata havaitsemaan ja tunnistamaan tilanteita, joissa tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Mandatum tunnistaa ja mittaa psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen liittyviä riskejä tiiviissä yhteistyössä työterveyspalvelujen tarjoajan, eläkevakuutusyhtiön ja vakuutusyhtiön kanssa.

Mandatumin henkilöstöyksikön edustajalla (health, safety & well-being partner) on vahva rooli työympäristön parantamisessa, mukaan lukien sekä fyysinen että psyykkinen hyvinvointi. Riskien tunnistaminen on myös osa tämän henkilön vastuuta, ja niissä otetaan huomioon sekä työhön liittyvät että muut kuin työhön liittyvät terveysriskit.

Henkilöstöhallinto arvioi Mandatumin työntekijöiden työkykyä säännöllisesti ja raportoi siitä johdolle. Kahdesti vuodessa ohjausryhmä, johon kuuluvat Mandatumin henkilöstöyksikön edustaja sekä työeläkeyhtiön, työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön edustajat, kokoontuu myös tarkastelemaan tilannetta yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa. Sairauspoissaoloja seurataan neljännesvuosittain, ja henkilöstöhallinto on tarvittaessa yhteydessä tiimien esihenkilöihin. Kun poissaolot liittyvät mielenterveyskysymyksiin, henkilöstöhallinto ottaa välittömästi yhteyttä työntekijän esihenkilöön. Ennaltaehkäisevä varhaisen puuttumisen malli on tärkein väline sen varmistamiseksi, että työntekijät saavat sairauslomaa tai muuta tarvittavaa lomaa.

Mandatum tarjoaa työntekijöilleen ja esihenkilöilleen tietoa ja tukea omasta fyysisestä ja henkisestä terveydestä huolehtimiseen. Yhtiö kouluttaa esihenkilöitä terveyteen liittyvistä aiheista sekä yksilöllisesti että ryhmissä.

Mandatumin toimistoissa tapahtuvista vaaratilanteista tai tapaturmista ilmoitetaan yhtiön riskienhallinnalle. Työajan ulkopuolella tapahtuvia tapaturmia seurataan vakuutusyhtiön selvitysten kautta.


 

Terveydenhoitopalvelut

Mandatum tarjoaa työntekijöilleen kattavat työterveyspalvelut, joihin sisältyy muun muassa työpsykologin ja fysioterapeutin konsultaatiot. Lisäksi Mandatumin työntekijät saavat laajan sairausvakuutuksen, johon kuuluu erityispalveluja (esim. leikkaukset, fysioterapia, tutkimukset). Vakuutus tukee työntekijöiden hyvinvointia tarjoamalla nopean pääsyn terveydenhoidon asiantuntijoiden vastaanotolle.


 

Fyysinen hyvinvointi

Mandatum tukee fyysistä hyvinvointia monipuolisella liikuntatarjonnalla, vaihtelevilla työrutiineilla ja päivittäistä työtä helpottavilla käytännöillä. Työntekijöille tarjotaan henkilöstöetuina alennuksia erilaisista liikunta- ja urheilupalveluista sekä ilmaisia joogatunteja ja pääsy pääkonttorin kuntosalille. Mandatumissa on käytössä myös taukoharjoitussovellus, joka kannustaa ja muistuttaa työntekijöitä pitämään lyhyitä taukoja työpäivän aikana. Lisäksi yhtiö tarjoaa säännöllisiä ergonomia-arviointeja työpaikalla, ja ergonomiset työvälineet ovat kaikkien käytettävissä kotitoimistoissa.

Mandatum tekee sisäiset tilojen turvallisuustarkastukset kaksi kertaa vuodessa. Kerran vuodessa suoritetaan poistumisharjoitus, jotta varmistutaan, että ihmiset osaavat toimia oikein hätätilanteissa.


 

Psyykkinen hyvinvointi

Mandatum edistää työntekijöidensä psyykkistä hyvinvointia vähentämällä työhön liittyviä riskitekijöitä. Tarpeen vaatiessa työntekijän työtaakkaa, työnsisältöä tai muita tekijöitä voidaan muokata. Työpaikalla tuetaan mielenterveyttä hyvillä käytännöillä, kuten lisäämällä tietoisuutta riskitekijöistä sekä noudattamalla työterveys- ja työturvallisuusohjeita.

Mielenterveystoimet ovat osa Mandatumin integroitua terveys- ja hyvinvointiohjelmaa, joka kattaa ennaltaehkäisyn, varhaisen tunnistamisen, tuen ja kuntoutuksen. Jos työntekijä esimerkiksi palaa töihin pitkän sairausloman jälkeen, työterveyshuollon kanssa kartoitetaan huolellisesti, pystyykö työntekijä palaamaan heti kokopäivätyöhön. Työterveyspalvelut tukevat Mandatumia ohjelman toteuttamisessa.

Mandatumin henkilöstöhallinto reagoi välittömästi mielenterveysongelmien aiheuttamiin pitkiin sairauslomiin ja tarjoaa tukea ja pääsyn ammatilliseen apuun pitkittyvän sairausloman välttämiseksi.


 

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Mandatum tukee työntekijöitään työ- ja yksityiselämän yhdistämisessä esimerkiksi hybridityömallin avulla. Lisäksi yhtiö tarjoaa joustavan työajan, palkallista opintovapaata, muuttopäiviä, vapaata tiettyjä henkilökohtaisia merkkipäiviä varten ja palkallista lomaa perheenjäsenten äkillisen sairauden sattuessa tai hautajaisia varten. Lapsen sairastuessa vanhemmat voivat jäädä hoitamaan alle 10-vuotiasta lasta kotiin kolmeksi päiväksi tai Mandatum voi järjestää heille lastenhoitajan. Vanhempainvapaalta töihin palaavilla työntekijöillä on mahdollisuus joustavaan työaikaan. Myös työajan lyhentäminen iäkkäistä vanhemmista huolehtimista varten on mahdollista.

Mandatum tukee työn ja vapaa-ajan tasapainoa myös erilaisilla organisaatioratkaisuilla. Työntekijöille tarjotaan esimerkiksi urakehitystä tukevia sekä itsensä johtamisen koulutusta, jossa painotetaan itsehillintää, elämänhallintaa sekä oman minuuden ja hyvinvoinnin analysointia.


 

Tavoitteet ja päämäärät

Mandatumin tavoitteena on pitää henkilöstön hyvinvointi ja työkyky korkealla tasolla koko työuran ajan.

11.1.2024