Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen

Hallinnointi

Osaamista kehitetään Mandatumissa 70-20-10-mallin pohjalta. Mallin mukaan 70 prosenttia oppimisesta tapahtuu työpaikalla mielenkiintoisissa ja haastavissa työtehtävissä, 20 prosenttia palautteen avulla ja työyhteisön muilta jäseniltä oppimalla ja 10 prosenttia koulutusohjelmien avulla. 

Mandatum uskoo, että oppimisen ei pidä olla erillistä toimintaa, vaan jatkuvasti läsnä henkilöstön arjessa. Jotta Mandatum säilyttää ketteryytensä ja kykenee reagoimaan muutoksiin, se tarvitsee moniosaajia, jotka eivät vain toteuta rooliaan vaan ovat joustavia, kekseliäitä ja luovia. Nämä taidot syntyvät vain jatkuvan oppimisen ja opitun käyttämisen tuloksena. 

Mandatumin kulttuuri painottaa tekemällä oppimista ja muilta oppimista. Määräaikaisia avoimia työtehtäviä, kuten vanhempainvapaisiin liittyviä sijaisuuksia, pyritään esimerkiksi toteuttamaan työkiertona organisaation sisällä. Työssä oppimista kannustetaan mahdollisuuksilla osallistua kehitysprojekteihin ja yksikkörajat ylittäviin työryhmiin. 

Mandatum tukee palautteen avulla oppimista 360-palautearvioinnilla, joka toteutetaan joka toinen vuosi johtamisen kehittämisen tueksi. Arvioinnissa esihenkilö saa palautetta alaisiltaan, kollegoiltaan ja omalta esihenkilöltään. Edellinen arviointi tehtiin vuonna 2022. Myös työtyytyväisyyskysely Siqni on tärkeä palautekanava ja mittari esihenkilön onnistumiselle. 

Mandatum varmistaa, että kaikki työntekijät suorittavat lainsäädännön vaatimat pakolliset verkkokoulutukset. Uusille työntekijöille tehdään perehdytyksen aikana henkilökohtainen koulutusohjelma, ja työntekijät seuraavat mahdollisia lisäkoulutustarpeita yhdessä esihenkilöiden kanssa. Mandatum kerää koulutusohjelmien jälkeen palautetta kyselyillä, ja kehittää koulutusta jatkuvasti saadun palautteen perusteella. Erityiskoulutuksen, kuten valmennuskoulutuksen tehokkuutta seurataan myös koulutuksen aikana.


 

Koulutusohjelmat 

Mandatumin uudet työntekijät, määräaikaiset työntekijät mukaan lukien, osallistuvat Mandatum Experience -perehdytysohjelmaan ensimmäisten työssäolokuukausien aikana. Ohjelma koostuu kaksipäiväisestä perehdytystapahtumasta ja Mandatum Mandatories -koulutusvideoista, joissa eri liiketoimintayksiköiden johtajat esittelevät oman yksikkönsä toimintaa. Ohjelman aikana uudet työntekijät tutustuvat Mandatumiin yhtiönä ja työnantajana, ja heillä on mahdollisuus tavata yhtiön johtoa sekä työntekijöitä yhtiön eri osista.

Mandatumilla on mentorointiohjelma, joka tukee oppimista palautteen kautta. Ohjelmassa Mandatum yhdistää yhtiön kokeneita työntekijöitä ja uusia tulokkaita, ja ohjaa heitä käymään keskusteluja, jotka hyödyttävät molempien ammatillista kehittymistä.


 

Johtamisen kehittäminen 

Mandatum Management School on valmennusohjelma, jossa käydään läpi esihenkilöiden roolia ja työkaluja sekä vuorovaikutusta esihenkilöiden työn eri tilanteissa. Valmennus antaa valmiuksia tarkastella ja kehittää omia johtamistaitoja ja johtaa tiimin toimintaa. Ohjelman tavoitteena on ylläpitää yhtenäistä johtamiskulttuuria Mandatumissa. Kaikki Mandatumin esihenkilöt osallistuvat valmennukseen ensimmäisen työvuotensa aikana. Valmennuksen toinen osa (Management School II) järjestetään esihenkilöille heidän ensimmäisten työvuosiensa aikana. 

Henkilöstöhallinto järjestää koulutusta johtamisen vuosikelloon liittyvistä aiheista, kuten tavoitteiden asettamisesta, suorituskyvyn johtamisesta, rekrytoinnista ja sisäisistä politiikoista.


 

Tavoitteet ja päämäärät

Mandatumin tavoitteena on, että jokainen työntekijä pystyy kehittämään osaamistaan työssä ja pitämään ammattitaitonsa ajan tasalla.

14.2.2024