Mandatum Oyj noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä. Lisäksi Mandatum Oyj noudattaa Arvopaperimarkkina-yhdistys ry:n ylläpitämää hallinnointikoodia 2020. 

Hallinnointi Mandatum Oyj:ssä 

 

Yhtiökokous on Mandatum Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Yhtiökokouksen vuosittain valitsema hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätösvaltaa Mandatum-konsernissa. Hallituksen valitseman konsernijohtajan tukena toimii konsernin johtoryhmä.

Osakkeen­omistajat

Tutustu Mandatumin osakkeenomistajille suunnattuun informaatioon.

Tutustu

Hallitus

Tutustu Mandatum-konsernin hallitukseen ja sen keskeisiin tehtäviin.

Tutustu

Johto

Lue lisää Mandatum-konsernin johdosta.

Tutustu

YHTIÖJÄRJESTYS 

 

Osakeyhtiölaki edellyttää, että kaikilla suomalaisilla osakeyhtiöillä on yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys määrittää muun muassa yhtiön toimialan sekä yhtiön keskeisten toimielinten (yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja) toimivaltuuksien ja keskinäisen vallanjaon pääperiaatteet. 

Mandatum Oyj:n yhtiöjärjestys 

Mandatum Oyj noudattaa kokonaisuudessaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää 1.1.2020 voimaan tullutta hallinnointikoodia 2020.  

Hallinnointikoodi 2020 (Arvopaperimarkkinayhdistys)

 

5.4.2024