Hallin­noin­nin orga­nisointi

Hallin­noin­nin orga­nisointi

Mandatumin hallinnointi perustuu selkeään yhtiökokouksen, hallituksen ja toimivan johdon väliseen työnjakoon. 

Alla oleva kaavio kuvaa Mandatum-konsernin hallintoa ja eri toimielinten ja toimintojen välisiä suhteita. rakenne graafi.png

Mandatum Oyj - Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

 

Lisätietoa Mandatum-konsernin hallinnoinnin organisoinnista vuonna 2023 löydät selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023.

5.4.2024