Yhtiön johto

Yhtiön johto

Mandatum Oyj:llä on toimitusjohtaja, joka on samalla Mandatum-konsernin konsernijohtaja. Konsernijohtaja on asettanut Mandatum-konsernin johtoryhmän.

Mandatumin konsernijohtaja

Mandatum Oyj:n hallitus valitsee ja vapauttaa konsernijohtajan sekä päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista ja muusta kompensaatiosta. 

Konsernijohtajan tehtävänä on hoitaa Mandatumin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Konsernijohtajan tehtäviin kuuluvat myös muun muassa konsernin liiketoiminnan johtaminen ja valvonta, hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja hallituksen päätösten toimeenpano. Konsernijohtaja saa ryhtyä Mandatumin toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Konsernijohtaja huolehtii Mandatumin kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. 

Konsernin toimitusjohtajana eli konsernijohtajana toimii Petri Niemisvirta.

CV, Petri Niemisvirta

Mandatum-konsernin johtoryhmä

Konsernijohtaja on asettanut Mandatum-konsernin johtoryhmän, joka toimii konsernijohtajan tukena Mandatum-konserniin liittyvien strategisten kysymysten valmistelussa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden käsittelyssä sekä sisäisen tiedonkulun varmistamisessa. 

Johtoryhmässä käsitellään erityisesti Mandatum-konsernin strategiaa, tuloskehitystä, suuria hankintoja ja projekteja, Mandatum-konsernin rakennetta ja organisaatiota sekä hallinnon päälinjoja ja henkilöstöhallinnon linjakysymyksiä.

Konsernin johtoryhmän kokoonpano

Petri Niemisvirta

Toimitusjohtaja, Mandatum-konserni

Johtoryhmän jäsen, s. 1970

Lataa ansioluettelo

Juhani Lehtonen

Sijoitusjohtaja, Mandatum-konserni

Johtoryhmän jäsen, s.1975

Lataa ansioluettelo

Sanna Rajaniemi

Senior Vice President, henkilöasiakkaat, kehitys ja palvelut

Johtoryhmän jäsen, s. 1970

Lataa ansioluettelo

Petri Vieraankivi

Senior Vice President, strateginen suunnittelu

Johtoryhmän jäsen, s. 1967

Lataa ansioluettelo

Tarja Tyni

Senior Vice President, yritykset ja yksityisvarainhoito

Johtoryhmän jäsen, s. 1964

Lataa ansioluettelo

Jukka Kurki

Toimitusjohtaja, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Johtoryhmän jäsen, s. 1968

Lataa ansioluettelo

Lauri Vaittinen

Toimitusjohtaja, Mandatum Asset Management

Johtoryhmän jäsen, s. 1978

Lataa ansioluettelo

Matti Ahokas

Talousjohtaja, Mandatum-konserni

Johtoryhmän jäsen, s. 1972

Lataa ansioluettelo

Mandatumin laajennettuun johtoryhmään kuuluvat lisäksi: sijoittajasuhdejohtaja Lotta Borgström, henkilöstöjohtaja Jatta Gerdt, lakiasiainjohtaja Laura Halmela, riskienhallintajohtaja Kai Niemi, viestintä, brändi ja vastuullisuusjohtaja Niina Riihelä, johtaja, IT Jari Sarelahti, compliance-johtaja Anu Sipilä ja aktuaarijohtaja Janne Sorainen.

2.5.2024