Palkitseminen

Palkitseminen

Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa ja innostaa työntekijöitä tekemään parhaansa ja ylittämään heille asetetut tavoitteet. Riskiherkillä, oikeudenmukaisilla ja kannustavilla palkitsemismekanismeilla edistetään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja kykyä tuottaa lisäarvoa sidosryhmilleen ja osakkeenomistajilleen. 

Mandatumissa käytettävät palkitsemisjärjestelmät perustuvat hallituksen päätöksiin ja ne tukevat yhtiön kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Palkitsemisjärjestelmissä on intressikonflikteja estäviä elementtejä ja ne ottavat huomioon Mandatumin harjoittamaan liiketoimintaan liittyvät kestävyysriskit.

Mandatumissa palkitseminen perustuu konsernin palkitsemisperiaatteisiin, jotka vahvistaa Mandatum Oyj:n hallitus. Palkitsemisperiaatteita sovelletaan kaikkien konserniyhtiöiden henkilöstön palkitsemiseen ja soveltuvin osin konsernijohtajaan palkitsemiseen.

 

Toimielinten palkitsemisraportti 2023

 

Mandatum Oyj:n toimielinten palkitsemisraportissa esitetään konsernijohtajan ja hallituksen jäsenten toteutunut palkitseminen ja käsitellään toimielinten palkitsemispolitiikan soveltamista. Mandatum Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti perustuu yhtiön ensimmäiseen tilikauteen 1.10.-31.12.2023. Varsinainen yhtiökokous 2024 päätti hyväksyä palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä.

 

Toimielinten palkitsemisraportti 2023 - Mandatum Oyj

 

Toimielinten palkitsemispolitiikka

 

Toimielinten palkitsemispolitiikassa määritetään, miten konsernijohtajan ja hallituksen jäsenten palkitseminen järjestetään. Palkitsemispolitiikka esitettiin varsinaiselle yhtiökokoukselle 15.5.2024. Varsinainen yhtiökokous päätti kannattaa palkitsemispolitiikkaa neuvoa-antavalla päätöksellä.

 

Toimielinten palkitsemispolitiikka – Mandatum Oyj 

15.5.2024