Palkitseminen

Palkitseminen

Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa ja innostaa työntekijöitä tekemään parhaansa ja ylittämään heille asetetut tavoitteet. Riskiherkillä, oikeudenmukaisilla ja kannustavilla palkitsemismekanismeilla edistetään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja kykyä tuottaa lisäarvoa sidosryhmilleen ja osakkeenomistajilleen. 

Mandatumissa käytettävät palkitsemisjärjestelmät perustuvat hallituksen päätöksiin ja ne tukevat yhtiön kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Palkitsemisjärjestelmissä on intressikonflikteja estäviä elementtejä ja ne ottavat huomioon Mandatumin harjoittamaan liiketoimintaan liittyvät kestävyysriskit.

Vuonna 2023 Mandatumin palkitseminen perustuu Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteisiin.

1.10.2023