• Palkitseminen
 • Palkkavaaka®-vertailu ja johdon palkitsemisselvitys

Palk­kavaa­ka®-ver­tailu ja joh­don pal­kit­semis­sel­vitys

Kotimaista markkinapalkkatietoa päätöksenteon tueksi.

Ota yhteyttä

Palk­kavaa­ka®-ver­tailu ja joh­don pal­kit­semis­sel­vitys

Kotimaista markkinapalkkatietoa päätöksenteon tueksi.

Ota yhteyttä

Palkkavaaka®-markkinapalkkavertailu tarjoaa kotimaista markkinapalkkatietoa koko henkilöstön palkkauksesta ja palkitsemisesta. Ylimmän johdon palkitsemisselvitys tarjoaa vertailutietoa johtoryhmän jäsenten palkitsemistasoista.

Palkitseminen voi luoda kilpailuetua työnantajamarkkinoilla. Palkkavertailu tarjoaa markkinapalkkatietoa eritasoisissa tehtävissä.

Palkkakustannukset ovat merkittävä kuluerä. Palkkavertailu on hyödyllinen työkalu tilanteessa, jossa suunnitellaan organisaation kokonaispalkkarakennetta ja palkitsemisstrategiaa.

Palkkavertailu tarjoaa ajantasaista tietoa

Mandatum toteuttaa Palkkavaaka®-markkinapalkkavertailun vuosittain. Toteutamme myös erillisen ylimmän johdon palkitsemisselvityksen.

Palkkavertailun kautta saat erinomaiset välineet organisaatiosi oman palkkapolitiikan suunnitteluun. Palkkavaaka®-analyysin perusteella voit verrata palkkoja yrityksen sisällä ja suhteessa verrokkeihin samalla toimialakohtaisesti. Palkkavertailu tarjoaa luotettavaa markkinapalkkatietoa eritasoisissa tehtävissä.

Vertailu toteutetaan käyttäen Palkkavaaka®-vaativuuden arviointijärjestelmää, jolla voidaan verrata saman vaativuustason tehtäviä toisiinsa organisaation sisällä ja ulkopuolella. Vertailuun voivat osallistua kaikki yritykset ja muut organisaatiot riippumatta siitä, onko organisaatiolla käytössä palkkausjärjestelmä palkkojen määrittämiseen. Vertailu pitää sisällään mm. peruspalkat, edut ja maksetut tulospalkkiot.

Jätä yhteydenottopyyntö

Näin palkkavertailu toteutetaan

Markkinapalkkavertailua varten organisaation tehtävät sijoitellaan Palkkavaaka®-vertailussa käytettäviin vaativuusryhmiin organisaation edustajien ja Mandatumin asiantuntijoiden tapaamisessa. Tämän jälkeen organisaatio toimittaa Mandatumille palkkatiedot. Vertailun tulokset ja asiantuntijoiden havainnot käydään läpi henkilökohtaisessa tulosten läpikäynnissä.

Palkkavaaka®-markkinapalkkavertailun peruspaketti sisältää organisaation tehtävien sijoittelun markkinapalkkaluokkiin, palkkavertailun kahteen valittuun toimialaan, sisäisen palkkakäytännön tarkastelun, henkilökohtaisen tulosten läpikäynnin ja Palkkavaaka®-seminaarin.

Mandatumin ylimmän johdon palkitsemisselvityksen yhtiökohtainen raportti sisältää vertailun yhtiön johtoryhmään kuuluvien henkilöiden kiinteistä palkoista, tulospalkkioista, pitkän aikavälin palkitsemisesta sekä täydentävistä eläkkeistä.

Palkkavaaka®-markkinapalkkavertailun peruspaketin hinnat ovat

 • Alle 50 henkilön organisaatiot 4000 € + alv.
 • Yli 50 henkilön organisaatiot 6000 € + alv.

Ylimmän johdon palkitsemisselvityksen yhtiökohtaisen raportin hinta on 6000 € + alv.

Molempien vertailujen yhteishinta on 9000 € + alv.


Palkkavaaka®-vertailun hyödyt:
 • Palkitsemisen asiantuntijan näkemys sekä suositukset palkkapolitiikan suunnitteluun.
 • Ajantasainen tieto markkinasta sekä sisäisistä palkkakäytännöistä yrityksesi palkkapäätösten tueksi.
 • Ulkoisen kilpailukyvyn varmistaminen: Miten pidät parhaat osaajat talossa? Entä onko yrityksenne palkitseminen ja palkkaus kilpailukykyinen

Onko yrityksesi palkkataso kilpailukykyinen?

Palkkavertailulla voi selvittää, minkä tasoisella palkkauksella saa pidettyä osaajat talossa ja miten houkuteltua uusia huippuja töihin.

Lue lisää

Ylimmän johdon palkitsemisselvitys

Mandatum toteuttaa ylimmän johdon palkitsemisselvityksen, joka tarjoaa vertailutietoa johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta. Palkitsemisselvitys auttaa yhtiöitä arvioimaan omaa palkitsemisen rakennettaan ja palkitsemistasojaan markkinakäytäntöä vasten.

Ylimmän johdon palkitsemisselvityksen yhtiökohtainen raportti sisältää vertailun yhtiön johtoryhmään kuuluvien henkilöiden kiinteistä palkoista, tulospalkkioista, pitkän aikavälin palkitsemisesta sekä täydentävistä eläkkeistä. Vertailujen toteutuksesta vastaavat Mandatumin Palkitsemispalveluiden asiantuntijat.

Kaikki Mandatumin ylimmän johdon palkitsemisselvitykseen osallistuvat yhtiöt saavat maksuttoman yhteenvedon selvityksen keskeisistä tuloksista. Laajempaa tietoa selvityksen tuloksista on saatavilla yhtiökohtaisella raportilla, jonka hinta on 6000 € + alv.

Palkitsemisselvityksen tarjoaa Mandatum Life Palvelut Oy.

Ilmoittaudu mukaan

ILMOITTAUDU PALKKAVAAKA®-VERTAILUUN JA JOHDON PALKITSEMISSELVITYKSEEN

 1. Jätä yhteystietosi oheiselle lomakkeelle

  Olemme sinuun yhteydessä, ja kerromme lisää vertailusta. Voit kirjoittaa Lisätietoa-kenttään esimerkiksi sinulle sopivat soittoajat.

 2. Käydään läpi organisaatiosi tilanne

  Keskustelussa käymme läpi organisaatiosi tilanteen ja markkinapalkkavertailun sekä ylimmän johdon palkitsemisselvityksen hyödyt ja toteutustavan.

 3. Sovitaan etenemisestä

  Jos organisaatiosi päättää lähteä mukaan palkkavertailuun ja/tai johdon palkitsemisselvitykseen, sovimme toteutukseen teille sopivan aikataulun.