Ryhmäeläkevakuutus yrittäjälle

Ryhmäeläkevakuutus yrittäjälle

Ryhmäeläkevakuutus on kustannustehokas tapa kerryttää omaa ja työntekijöiden varallisuutta eläkeaikaa varten.

Useimmille yrittäjille lakisääteinen eläke ei riitä tarjoamaan totuttua elintasoa eläkevuosiksi, varsinkaan kun eläkejärjestelmän muutokset ovat nostaneet eläkeikää ja pienentäneet eläketasoja.

Yrittäjän eläkkeen määrä lasketaan YEL-vakuutukseen määriteltävän työtulon perusteella. Moni yrittäjä määrittää työtulonsa liian alhaiseksi, jolloin myös eläke jää matalaksi.

Ryhmäeläkevakuutuksella yrittäjä voi kustannustehokkaasti parantaa huolehtia samalla omasta ja avainhenkilöidensä tai koko henkilöstön eläkkeen täydentämisestä.


Ryhmäeläkevakuutuksen edut yrittäjälle
 • Tuo riittävän ja säännöllisen lisätulon yrittäjälle ja työntekijöille eläkeaikana
 • Mahdollistaa joustot ja eläkkeelle jäämisen aikaistamisen
 • Vakuutusmaksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa
 • Maksuista ei tarvitse maksaa palkan sivukuluja
 • Maksuja voi maksaa yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan

Näin Sesam-ryhmäeläkevakuutus toimii

Ryhmäeläkevakuutuksessa vakuutettuna on objektiivisesti määritelty ryhmä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietyn toiminnon tai henkilöstöryhmän työntekijöitä tai koko henkilöstöä. Yrittäjän on mahdollista hyödyntää myös yksilöllisitä eläkevakuutusta (linkki), jos sopivaa ryhmää ei muodostu.

Sesam-ryhmäeläkevakuutuksen maksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa, kunhan vakuutusmaksun peruste (esim. 5 000 euron tasamaksu vakuutetuille) ja eläkeikä määräytyvät kaikkien ryhmäeläkevakuutukseen kuuluvien osalta saman perusteen mukaan. Tällöin niitä ei katsota vakuutetun palkaksi. Maksuista ei tarvitse maksaa palkan sivukuluja. Maksuja voi maksaa yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan.

Nykypäivän lisäeläkeratkaisut ovat sijoitussidonnaisia eläkevakuutuksia, mikä tarkoittaa, että lopullinen eläke määräytyy maksettujen maksujen ja sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan. Vakuutussäästöjen sijoittamisessa on useita vaihtoehtoja.

Yrittäjän kannattaa aina miettiä myös työntekijöitään

Lisäeläkkeen avulla yrittäjä voi palkita tärkeitä työntekijöitään, vahvistaa sitoutumista yritykseen ja houkutella uusia osaajia. Eläketurvan täydentäminen takaa työntekijälle paremman tulotason eläkeaikana ja vähentää omaa varautumisen tarvetta.

Lisäeläkeratkaisu antaa työnantajalle myös keinon vaikuttaa työntekijöiden eläkeikään. Sen avulla voidaan kannustaa haluttuja henkilöstöryhmiä jatkamaan mahdollisimman pitkään ja toisaalta mahdollistaa joustot, kuten työajan lyhentäminen, kuormittavaa työtä tekeville.

Ryhmäeläkevakuutuksen avulla voidaan vahvistaa työntekijän sitoutumista yritykseen. Sopimukseen voidaan kirjata esimerkiksi, että työntekijä saa oikeuden eläkesäästöihin vasta, kun työsuhde on kestänyt sovitun ajan.

Suomessa on usein totuttu luottamaan siihen, että lakisääteinen eläke riittää takaamaan toimeentulon eläkeaikana. Lakisääteisen eläkkeen määrä on kuitenkin vain noin puolet palkasta, jos työntekijä on ollut noin 35–40-vuotta työelämässä.

Vuoden 2017 eläkeuudistus nosti eläkeikää. Jos haluaa saada eläkkeensä täysimääräisenä, on työntekijän työskenneltävänä aina tavoite-eläkeikään asti. Jos eläkkeelle haluaa jäädä alimmassa mahdollisessa eläkeiässä, elinaikakerroin leikkaa eläkkeen määrää.

Haluatko kuulla lisää?

 1. Jätä yhteystietosi

  Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Voit kirjoittaa Lisätietoa-kenttään esimerkiksi sinulle sopivat soittoajat.

 2. Selvitämme sinulle sopivimmat vaurastumisen tavat

  Keskustelussa käymme läpi tilanteesi ja tarpeesi, jotta löydämme sinua parhaiten palvelevat vaurastumisen ratkaisut.

 3. Saat meiltä tarjouksen

  Laadimme tarpeidesi mukaan tarjouksen sinulle sopivista palveluista.