Henkivakuutuksen verotus

Henkivakuutuskorvauksen verotus riippuu siitä, kuka vakuutuksessa on edunsaaja, eli kenelle korvaus maksetaan. Jos edunsaaja on lähiomainen, maksetaan korvauksesta perintövero. Jos edunsaajana on joku muu kuin lähiomainen, maksetaan korvauksesta pääomatulovero.

Henkivakuutuksen verotus

Henkivakuutuskorvauksen verotus riippuu siitä, kuka vakuutuksessa on edunsaaja, eli kenelle korvaus maksetaan. Jos edunsaaja on lähiomainen, maksetaan korvauksesta perintövero. Jos edunsaajana on joku muu kuin lähiomainen, maksetaan korvauksesta pääomatulovero.

Mitä on hyvä tietää henkivakuutuksen verotuksesta?

Henkivakuutuksen edunsaajat