Mandatum Alternatiivikori

Uusi sijoituskori tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin.

Sijoita Alternatiivikoriin

Mandatum Alternatiivikori

Uusi sijoituskori tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin.

Sijoita Alternatiivikoriin
Hajau­tus

Alternatiivikori tarjoaa kattavasti hajautetun portfolion sijoittamalla neljään eri vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuusluokkaan. Alternatiivikorin avulla lisäät hajautusta salkkuusi perinteisten osake- ja korkosijoitusten rinnalle. 

Pääsy rajoi­te­tuil­le mark­ki­noil­le

Alternatiivikori mahdollistaa pääsyn markkinoille, jotka ovat normaalisti vain isojen sijoittajien saatavilla listattujen markkinoiden ulkopuolella.

Erityis­o­saa­mi­nen

Mandatumilla on pitkä kokemus omista vaihtoehtoisista sijoituksista sekä vahvaa osaamista laadukkaiden ulkoisten managereiden valinnasta. Sijoituskorissa hyödynnetään laajasti Mandatumin yli 100 sijoitusasiantuntijan osaamista.

Alternatiivikori tavoittelee 8–12 % tuottotasoa. Sijoittaminen sijoituskoriin sisältää riskejä. Sijoituskorin keskeiset riskit ovat likviditeettiriski sekä korkea tuotto- ja markkinariski.
 
Sijoituskorin voi liittää vain kapitalisaatiosopimuksiin.
 
Merkintöjä Alternatiivikoriin otetaan vastaan jatkuvasti ja merkinnät käsitellään aina neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa).
 

Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on ja miten kauan sijoitusta pidetään hallussa. Verotus vaikuttaa saatavan tuoton määrään ja se riippuu kunkin sijoittajan yksilöllisistä olosuhteista ja voi myös muuttua tulevaisuudessa. Sijoittaminen tuotteeseen voi johtaa taloudelliseen tappioon, jos pääomaa ei ole turvattu. Laajemmat riskikuvaukset löydät sijoituskorin esitteestä ja säännöistä.

Vaihtoehtoiset korkosijoitukset

Sisältää epälikvidejä vaihtoehtoisia kohteita sekä likvidejä private debt –managereita. Mandatumilla on pitkä ja menestyksekäs korko-osaaminen eri lainastrategioista.

Kiinteistösijoitukset

Sijoituksia tehdään kotimaisiin ja ulkomaisiin kiinteistöihin mm. erikoissijoitusrahastojen ja sijoituskorien kautta. Keskeisenä strategiana kiinteistöjen kassavirran lisääminen kehitystoiminnan avulla.

Pääomasijoitukset

Sijoitukset listaamattomiin yrityksiin ovat historiallisesti tarjonneet korkeaa tuottoa. Mandatumin omien pääomasijoitusten lisäksi mukana portfoliossa on ETF, joka sijoittaa laajasti listattuihin private equity -managereihin ja mahdollistaa näin koko sektorin menestyksestä hyötymisen.

Infrastruktuuri

Defensiivinen ja yleensä vakaata ja ennustettavaa kassavirtaa tarjoava omaisuusluokka, joka on historiallisesti toiminut myös suojana inflaatiota vastaan. Sijoituksia tehdään mm. rahastojen kautta.

Alternatiivikori sijoittaa hajautetusti neljään vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan. Omaisuusluokkien painot ovat suuntaa-antavia ja voivat vaihdella ajan yli.
 
 

Mandatum Alternatiivikori on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (”Mandatum”) kapitalisaatiosopimuksiin liitettävä sijoituskohde. Mandatum myöntää kapitalisaatiosopimukset sekä omistaa sijoituskorit. Mandatum Asset Management (”MAM”) toimii sijoituskorin salkunhoitajana ja Mandatumin vakuutusedustajana.

Mitä isot edellä

Vaihtoehtoisista sijoituksista on tullut yksi suursijoittajien salkkujen ydinpalasista. Yksityissijoittajille mahdollisuudet sijoittaa niihin ovat silti olleet vielä hyvin rajallisia, varsinkin tehokkaasti hajautettuna. Nyt tilanteeseen on tullut muutos.

Lue artikkeli alternatiivikorista

Mitä isot edellä

Vaihtoehtoisista sijoituksista on tullut yksi suursijoittajien salkkujen ydinpalasista. Yksityissijoittajille mahdollisuudet sijoittaa niihin ovat silti olleet vielä hyvin rajallisia, varsinkin tehokkaasti hajautettuna. Nyt tilanteeseen on tullut muutos.

Lue artikkeli alternatiivikorista