Mitä isot edellä

Vaihtoehtoisista sijoituksista on tullut yksi suursijoittajien salkkujen ydinpalasista. Yksityissijoittajille mahdollisuudet sijoittaa niihin ovat silti olleet vielä hyvin rajallisia, varsinkin tehokkaasti hajautettuna. Nyt tilanteeseen on tullut muutos.

Markkinointimateriaalia

Listaamattomia yhtiöitä, erilaisia kiinteistöjä, vaihtoehtoisia korkosijoituksia, infrastruktuuria – suuret institutionaaliset sijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoituskohteiden osuutta salkuistaan. Tätä samaa viestiä on toistettu pitkään, mutta se pitää edelleen paikkansa. Vaihtoehtoisista sijoituskohteista eli alternatiiveista voidaankin puhua suursijoittajien sijoitussalkun kolmantena pilarina perinteisen osake- ja korkosijoittamisen rinnalla.

Mikä vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa sitten kiehtoo?

”Vaihtoehtoiset sijoitukset tuovat sijoittajalle mahdollisuuden parantaa perinteisen osake- ja korkosalkun tuotto-odotusta sekä tämän lisäksi arvokasta hajautushyötyä”, Mandatum Asset Managementin salkunhoitaja Ville Rantanen tiivistää.

Listaamattomista yhtiöistä ei ole samalla tavalla tarjolla tietoa kuten vaikka pörssiin listatuista yhtiöistä, mikä luo ylituoton mahdollisuuksia. Lisäksi sijoittaja voi saada vaihtoehtoisista sijoituskohteista lisätuottoa likviditeettipreemion muodossa, eli ikään kuin maksuna siitä, että sijoituksia ei voi muuttaa yhtä nopeasti ja helposti rahaksi kuin vaikka pörssilistattuja osakkeita.

Historiallisesti esimerkiksi pääomasijoitukset listaamattomiin yhtiöihin ovat tuoneet parempaa tuottoa kuin sijoitukset listattuihin yhtiöihin. On kuitenkin huomioitava, että vaihtoehtoisten sijoitusten riskitaso kasvaa käsi kädessä tuotto-odotusten kanssa.

”Hajauttamalla sijoitussalkkuaan vaihtoehtoisiin sijoituksiin, sijoittaja saa salkkuunsa uusia tuotonlähteitä ja strategioita, jotka täydentävät perinteistä osake- ja korkosalkkua.”

Vaihtoehtoiset sijoitukset ovat olleet vielä pitkälti suurten ammattimaisten sijoittajien heiniä, mutta kiinnostus alternatiiveihin kasvaa koko ajan myös yksityissijoittajien parissa.

(Artikkeli jatkuu)

Yksityissijoittajien mahdollisuus sijoittaa vaihtoehtoisiin sijoituksiin on paranemassa

Kun listaamaton yritys etsii rahoitusta, satojen tai jopa tuhansien piensijoittajien kalastelun sijaan usein helpompi tie on ottaa yhteyttä yhteen tai muutamaan tuntemaansa sijoittajaan, joilla on tarvittavat sijoitusresurssit ja joista saa myös hyvät yhteistyökumppanit yrityksen kasvua tukemaan.

Kiinnostavimmille sijoituskohteille on ottajia, siksi ne voivat myös olla nirsoja. Pelkkä raha ei usein riitäkään, vaan pääoman lisäksi yritys voi haluta sijoittajalta esimerkiksi vastuullisuusteemoihin liittyvää osaamista tai vaikka analyysiä parhaiden kasvumahdollisuuksien tunnistamiseen.

Päästäkseen edes keskustelemaan kiinnostavimmista sijoitusmahdollisuuksista sijoittajan itsensä täytyy olla houkutteleva kumppani. Siksi kaikki suursijoittajatkaan eivät edes kuule kaikista kiinnostavimmista sijoitusmahdollisuuksista.

”Mandatumilla on pitkä historia ja hyvä maine monissa vaihtoehtoisissa sijoitusluokissa. Pystymmekin tarjoamaan pääoman lisäksi kohdeyrityksille myös muuta osaamistamme, mitä yritykset arvostavat. Lisäksi meillä on pitkiä yhteistyösuhteita maailman suurimpien vaihtoehtoisten sijoitusten managereiden kanssa, ja sitä kautta asiakkaammekin pääsevät hyötymään heidän osaamisestaan.”

Tunnettuus, hyvä maine, pitkä kokemus ja laajat verkostot tuovat kiinnostavia mahdollisuuksia ja toisaalta myös neuvotteluvoimaa. Ne taas kasvattavat lopulta sijoituskohteen potentiaalista tuottoa. Siis suursijoittajille.

Käytännössä varakkaampienkin yksityissijoittajien on vaikea kilpailla suurten institutionaalisten sijoittajien kanssa kiinnostavien sijoituskohteiden huomiosta. Mutta yhdessä suursijoittajan kanssa myös pienemmät sijoittajat voivat päästä kiinni vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

”Meillä on paljon asiakkaita, jotka eivät ole ammattimaisia sijoittajia. Haluammekin tarjota heille sujuvan ja ammattilaistason ratkaisun sijoittaa vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin”, Rantanen kertoo ja viittaa Mandatumin uuteen Alternatiivikoriin.

Suurena sijoittajana Mandatum pystyy tarjoamaan pääsyn moniin vain suurille sijoittajille tarkoitettuihin sijoitusstrategioihin. Näin yksityissijoittajilla on entistä paremmat mahdollisuudet hyötyä vaihtoehtoisista sijoituskohteista.

Mandatumin Alternatiivikorin ydinajatuksena on tehdä vaihtoehtoisiin kohteisiin sijoittaminen helpoksi myös yksityissijoittajille. Se tarjoaa pääsyn osittain vain ammattimaisille sijoittajille rajattuihin sijoituskohteisiin. Kori koostuukin useammasta vaihtoehtoisesta omaisuusluokasta: vaihtoehtoisista korkosijoituksista, kiinteistösijoituksista, pääomasijoituksista sekä infrastruktuurikohteista. Myös vaihtoehtoisten sijoitusten yleiseen haasteeseen, likviditeettiin, on tehty yksityissijoittajille helpotusta sijoituskorin ollessa auki merkinnöille ja lunastuksille kvartaaleittain. Parhaan hyödyn vaihtoehtoisista sijoituksista sijoittaja saa kuitenkin sijoittamalla pitkällä aikahorisontilla.

Kori tavoittelee 8–12 prosentin tuottotasoa ja on tarkoitettu sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan riskin pääoman ja mahdollisen tuoton menettämisestä osittain tai kokonaan. Alternatiivikori on liitettävissä sijoituskohteeksi Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön myöntämiin kapitalisaatiosopimuksiin.

(Artikkeli jatkuu)

Alternatiivikorin omaisuuslajit
1
Vaihtoehtoiset korkosijoitukset

Mandatumin kanssa sijoittaja pääsee mukaan yleensä vain suursijoittajille tarjolla oleviin rahoitusjärjestelyihin. Sijoituksia tehdään mm. listaamattomiin lainoihin globaalisti hajautetun portfolion kautta. Portfolio sisältää mm. epälikvidejä senior-lainakohteita sekä private debt -strategioita.

2
Kiinteistösijoitukset

Kori sijoittaa sekä kotimaisiin että ulkomaisiin kiinteistöihin. Sijoitukset tehdään mm. erikoissijoitusrahastojen ja sijoituskorien kautta. Tuotonmuodostuksessa fokuksessa ovat mm. erilaiset kiinteistöjen kehitystoimet, kuten energiatehokkuuden parantaminen.

3
Pääomasijoitukset

Sijoituksia listaamattomiin yrityksiin, jotka ovat olleet pääosin vain suursijoittajien saatavilla. Mandatumin omien strategioiden lisäksi sijoittaja pääsee hyötymään maailman suurimpien managereiden osaamisesta ja laajemmin koko sektorin menestyksestä.

4
Infrastruktuurisijoitukset

Infrastruktuuri on reaaliomaisuutta, joka kattaa laajan skaalan yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja, kuten rautateitä, sähköverkkoja ja lentokenttiä. Tällaiset kohteet ovat historiallisesti olleet defensiivisiä ja vakaan kassavirran vaihtoehtoisia sijoituksia.

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet tarjoavat nyt kiinnostavia mahdollisuuksia

Viime vuosilta vaikeita aikoja ei ole puuttunut. Moni sijoituspiireissä pohdituttanut haaste voi kuitenkin muuttua nyt vaihtoehtoisiin kohteisiin sijoittaville mahdollisuudeksi.

”Esimerkiksi pörssilistautumiset ovat olleet viime aikoina jäissä. Rahoituksen saaminen on ollut haastavampaa ja rahan hinta on noussut. Yritykset tarvitsevat silti edelleen pääomaa kasvunsa rahoittamiseen ja siksi sitä haetaan nyt muista lähteistä. Ja se puolestaan tarjoaa nyt hyviä mahdollisuuksia esimerkiksi pääomasijoittajille”, Rantanen kertoo.

Toiseksi esimerkin Rantanen nostaa seniorilainat. Vaikka korkeammat korot ovat tuoneet monille haasteita henkilökohtaisessa taloudessa, korkojen nousun ansiosta seniorilainamarkkinat näyttävät sijoittajille nyt erityisen houkuttelevilta.

”Lainaa tarvitsevat yritykset maksavat viitekoron (esimerkiksi euriborit) päälle noin 4–5 prosentin marginaalia. Seniorilainojen eteenpäin katsova tuottotaso onkin tällä hetkellä noin 8–9 prosenttia*. Alternatiivikorin kautta pääsee kiinni myös tähän markkinaan.”

*Esimerkki kuvaa Morningstar® European Leveraged Loan Index -indeksin (ELLI) tuottotasoa (yield to maturity) 8/2023 tilanteen mukaan. Indeksin käyttö vain havainnollistamistarkoituksessa. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Lue lisää: Vaikea aika nostaa seniorilainojen tuotto-odotuksia

Vaikka Rantanen korostaakin, että sijoittaminen on aina yhteistyötä sijoittajan ja sijoituskohteen välillä, sijoittajat ovat nyt aiempaa paremmassa asemassa. Vaihtoehtoja löytyy ja sijoittajan on helpompi löytää sijoituskohteita juuri itselleen sopivalla riskin ja tuoton yhdistelmällä.

Erityisen paljon valinnanvaraa on Mandatumin tyylisillä sijoittajilla, jotka pystyvät eurojen lisäksi tuomaan pöytään muutakin.

Tarkkuutta sijoituskohdevalinnassa silti vaaditaan.

”Meillä on laajat sisäiset resurssit sekä pitkä kokemus eri vaihtoehtoisista omaisuusluokista, minkä ansiosta pystymme olemaan asiakkaillemme hyvä kumppani vaihtoehtoisissa sijoituksissa”, Rantanen päättää.