Nämä kolme asiaa jokaisen sijoittajan on hyvä ymmärtää markkinoista nyt

Miltä vaikuttaa inflaatiokäyrän tulevaisuus? Miltä menestyksekkääksikin luonnehdittu Yhdysvaltain pörssi todellisuudessa näyttäkään? Valmistaudu markkinasyksyyn ja ota haltuun kolme ajankohtaista markkinoihin vaikuttavaa teemaa.

Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja Lassi Järvinen

Kuluneen vuoden aikana markkinoilla on nähty osittain ennalta-arvaamattomiakin kehityskulkuja. Inflaatio on haastanut niin kuluttajia, yrityksiä kuin keskuspankkeja ympäri maailmaa. Rakkaiden kilpakumppanien, Yhdysvaltojen ja Euroopan, tiet ovat haarautuneet yhä vahvemmin. Yhdysvalloissa taloustilanne näyttäytyy alkuvuoden ennustuksia positiivisempana, mutta Euroopasta hurraahuutoja ei kuulu. Suomessa oman murheenkryyninsä muodostaa myös kotimaan markkina. Kokonaiskuvaa katsottaessa vaikuttaisi, että Yhdysvaltojen pörssissä eletään hyvää vuotta – onko asia kuitenkaan näin yksiselitteinen?

Mitä jokaisen sijoittajan tulisikaan tietää tämän hetken markkinoista? Mandatum Asset Managementin allokaatiosijoituksista vastaava johtaja Lassi Järvinen nostaa esiin syksyn keskeisimmät jokaiselle sijoittajalle tärkeät teemat.

Inflaatio keskeisin syksyn markkinoihin vaikuttava tekijä

Vuoteen 2023 lähdettäessä yleinen ajatusmaailma oli, ettei inflaatio olisi enää yhtä keskeinen teema kuin edeltävänä vuonna. Toisin kuitenkin kävi. Vielä alkuvuodesta tämä ajatus saattoi pitää paikkansa, kun muut aiheet puhututtivat markkinoilla inflaatiota enemmän ja inflaatio laski odotusten mukaisesti. Tilanne on kuitenkin muuttunut.

”Yhdysvalloissa inflaatio kävi viime syksynä korkeimmillaan noin yhdeksässä prosentissa, ja nyt se on kolmessa. Inflaation lasku on paikoittain ollut jopa dramaattinen”, tiivistää Järvinen.

Vaikka inflaatio on viime kuukausina laskenut odotusten mukaisesti, suuren kysymysmerkin muodostaa sen tulevaisuuden kehityskäyrä.

”Inflaation lasku on ollut paikoittain jopa nopeampaa kuin toivottiin. Nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että pari seuraavaa kuukautta voidaan raportoida laskevasta ja hidastuvasta inflaatiosta, mutta sen jälkeen on kyseenalaista, mitä tapahtuu”, toteaa Järvinen. Vaarana voi tällöin olla, että inflaatio lähtee uudelleen nousuun, erityisesti jos talous voi samaan aikaan todella hyvin. Tulevan syksyn keskeisimmäksi kysymysmerkiksi saattaakin muodostua inflaation mahdollinen uudelleenkiihtyminen.

Keskeisimpinä inflaatioon ja markkinaan vaikuttavina tekijöinä Järvinen nostaa esiin erityisesti Yhdysvaltojen asunto- ja työmarkkinat sekä hyödykkeiden hintojen nousun.

Inflaation uuden kiihtymisen puolesta puhuu erityisesti maan aiemmin hidastuneella asuntomarkkinalla viime aikoina tapahtuneet muutokset. Pudotus vaikuttaa nyt pysähtyneen. Jos asuntojen hintakehitys alkaa kääntyä kasvu-uralle, nostaa se jälleen inflaatiota pitkällä aikavälillä.

Asuntomarkkinalla on merkittävä vaikutus inflaatiolukuun, sillä se edustaa lähes kolmannesta kaikesta inflaatiosta.

Samalla tilanne Yhdysvaltain työmarkkinoilla on yhä työnantajapuolen osalta hankala, kun kilpailu työntekijöistä on tiukkaa ja palkkapaine kova. Korkeat palkat ja allekirjoitusbonukset lisäävät kuluttajien käytettävissä olevia tuloja, mikä osaltaan nostaa inflaatiota.

(Artikkeli jatkuu.)

 

Kolmantena inflaatiokehitykseen vaikuttavana tekijänä Järvinen nostaa esiin hyödykkeiden nousevat hinnat. Erityisesti aiemmin inflaatiota keskeisesti hidastaneen öljyn hinta on ollut viime aikoina nousussa, mikä voi osaltaan nostaa inflaatiota.

Kaikki nämä tekijät luovat huolta siitä, ettei inflaatio Yhdysvalloissa jäisi tulevaisuudessa nykyiselle tavoitetta korkeammalle tasolle. Inflaatio tulee siis mahdollisesti muistuttamaan olemassaolostaan vahvemmin syksyn aikana, mikä pitänee keskuspankit varpaillaan. Merkittävistä korkojen laskuista ei siis keskuspankkien osalta kannata haaveilla ainakaan lähitulevaisuudessa.

Teknologiaosakkeet osakemarkkinoiden hyvän vuoden mahdollistajana

Osakemarkkinoiden osalta vuosi on vaikuttanut Yhdysvalloissa menestyksekkäältä. Tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, ettei osakemarkkinan menestys välttämättä olekaan ollut yhtä vahvaa kuin nopealla tarkastelulla saattaisi olettaa.

”Paljon on puhuttu siitä, että osakemarkkinoilla on ollut hyvä vuosi. Leijonanosa hyvästä vuodesta selittyy kuitenkin muutamilla isoilla yksittäisillä teknologiayhtiöillä, jotka ovat hyötyneet tekoälybuumista. Jos teknologiayhtiöiden nousu putsattaisiin pois tuloksesta, niin ei se järin hyvältä näyttäisi”, toteaa Järvinen.

Yhdysvaltalaisosakkeista erityisesti Nvidia, Apple ja Amazon ovat viime aikoina ilmoittaneet positiivisista tuloksista. Odotuksia teknologiaosakkeille on markkinoilla ladattu kurssinousun myötä rajusti jo pitkälle tulevaisuuteen. Viimeisen noin kuukauden aikana teknologiaosakkeisiin kohdistuneet kovat odotukset ovat kuitenkin osoittaneet hieman rauhoittumisen merkkejä muun muassa korkojen nousun myötä, ja osakkeet ovat laskeneet heinäkuun huipustaan.

Odotuksia teknologiaosakkeille on markkinoilla ladattu kurssinousun myötä rajusti jo pitkälle tulevaisuuteen.

Samalla tekoälyn ympärillä käy kova kuhina, kun kaikille avoin ja ilmainen Chat GPT -sovellus toi marraskuussa 2022 tekoälyn koko kansan tietoisuuteen ja saataville. Vaikka kiinnostusta tekoälyä kohtaan löytyy ja tekoälyssä uskotaan olevan paljon potentiaalia, käytännön hyötyä siitä etsitään yhä.

Keskeiseksi kysymykseksi nousee, miten nämä yhtiöt tulevat tulevaisuudessa pärjäämään. Vaikka yhtiöiden arvostukset ovat korkealla, suurta käännöstä tai massiivista aliperformanssia teknologiayhtiöiden osalta on kuitenkaan vaikeaa nähdä ainakaan lähiaikoina.

”Yksittäisten yhtiöiden arvostuksiin voi kuitenkin tulla suuriakin muutoksia, vaikkei teknologiaosakkeiden yleiskuvassa merkittävää käännöstä tapahtuisikaan”, muistuttaa Järvinen.

Kolme suurta omilla poluillaan

”Tästä syntyy kokonaisuudessaan sellainen tilanne, että nämä kolme isoa taloutta – Eurooppa, Yhdysvallat ja Kiina – kulkevat aika eri latuja”, toteaa Järvinen viime aikojen kehityskuluista.

Mutta miksi näin? Katsotaanpa tilannetta hieman tarkemmin eri talousalueiden osalta. Aloitetaan positiivisimmasta päästä ja suunnataan katse rapakon taa Yhdysvaltoihin.

”Sekä odotetut että toteutuneet talousluvut ovat olleet murroksessa kesän aikana. Vielä toukokuussa konsensus oli se, että Yhdysvalloissa päädytään ainakin kevyeen taantumaan syksyn aikana, ja monet ennakoivat talousluvut viittasivat hieman tähän suuntaan”, kertoo Järvinen.

Kesän aikana toteutuneet luvut yhdessä ennakoivien lukujen kanssa ovat kuitenkin olleet yllättävän vahvoja ja haastavat aiempaa yksimielisyyttä syksylle ennustetusta taantumasta. Tällä hetkellä merkittävää taantumaa tuskin on siis luvassa ainakaan aivan oven takana, ja Yhdysvaltojen kuluvan vuoden talouskasvusta povataan yllättävän vahvaa.

Taantumaa ei kuitenkaan voida sivuuttaa. Nykyennusteiden mukaan alun perin syksylle ennustettu taantuma vaikuttaa siirtyneen eteenpäin ensi vuoteen. Taantumasta ei kuitenkaan ennusteta kovinkaan rajua, vaikka talous Yhdysvalloissa odotuksien mukaan tulisi hidastumaan jossakin vaiheessa ensi vuoden puolella.

Tällä hetkellä merkittävää taantumaa tuskin on siis luvassa ainakaan aivan oven takana, ja Yhdysvaltojen kuluvan vuoden talouskasvusta povataan yllättävän vahvaa.

Samalla kun Yhdysvalloissa voidaan hieman huokaista helpotuksesta lieventyneiden taantumaennusteiden ansiosta, on tilanne Atlantin toisella puolella Euroopassa heikentynyt alkuvuoden positiivisen startin jälkeen. Sekä saatu talousdata että ennakoivat luvut, kuten ostopäällikköindeksit, ovat olleet varsin synkkiä erityisesti Euroopalle tärkeän teollisuuden osalta. Merkittäviä valon pilkahduksia Euroopan haastavaan tilanteeseen ei ole näkyvissä ainakaan lähitulevaisuudessa, vaikka viime viikkoina aistittavissa onkin ollut hyvin pientä positiivista virettä.

Entä sitten uniikeista toimintatavoistaan tunnettu Kiina?

”Kiina lähti vuoteen positiivisin odotuksin johtuen koronakaranteenien poistamisesta, joka tapahtui siellä paljon myöhemmin kuin muualla maailmassa. Maa on kuitenkin yllättänyt varsin negatiivisesti, eikä koronan jälkeistä pomppua taloudessa ikinä tullut tai se kesti todella vähän aikaa”, summaa Järvinen Kiinan tilannetta.

Tällä hetkellä Kiinan kipukohtana ovat erityisesti kuluttajien vähäiset mahdollisuudet kuluttaa yhdistettynä yritysten heikkoon investointihalukkuuteen. Oman haasteensa Kiinan kuvioon tuo myös maan rakennustoimialan viime vuosina kohtaamat haasteet. Kiinan tiukka tilanne on olennainen myös Euroopalle, joka käy Kiinan kanssa kauppaa Yhdysvaltoja enemmän.

Siirretään vielä lopuksi katse kotimaan kamaralle.

Suomessa tilanne vaikuttaa erityisen haastavalta muuhun maailmaan verrattuna. Suomalaiset yhtiöt ovat vahvasti teollisuuspainotteisia, mikä vaikeuttaa niiden tilannetta jo valmiiksi synkässä eurooppalaisessa markkinassa. Oman lisänsä tuovat myös haasteet rakennussektorilla, jonka ennustetaan lähes pysähtyvän viime vuosien uudisrakentamisbuumin seurauksena.

Sijoittajan on kuitenkin tärkeää huomioida, että Helsingin pörssin yhtiöistä erityisesti suurimmat toimivat vahvasti globaaleilla markkinoilla. Tällöin pelkkä Suomen talouden tarkkailu ei riitä, vaan on tärkeää tarkastella markkinakehitystä laajemmin myös muualla maailmassa.