Mandatum Tuottokori 2023

Uusi määräaikainen sijoituskori kuuden kuukauden euriborin tuottotavoitteella on saatavilla kapitalisaatiosopimuksiin.

Sijoita tuottokoriin

Mandatum Tuottokori 2023

Uusi määräaikainen sijoituskori kuuden kuukauden euriborin tuottotavoitteella on saatavilla kapitalisaatiosopimuksiin.

Sijoita tuottokoriin
Uusi markkinatilanne

Markkinatilanne on nostanut korkotasoa. Mandatum Tuottokori 2023 -sijoituskori tarjoaa mahdollisuuden sijoitusperiodin aikana vallitsevan kuuden kuukauden euriborin mukaiseen tuottoon.  

Lyhyt ja määräaikainen

Mandatum Tuottokori 2023 -sijoituskori on määräaikainen noin kuuden kuukauden sijoituskori. Merkintäaika sijoituskoriin on päättynyt ja sijoituskori päättyy viimeistään 25.8.2023.

Vakavaraiset sijoituskohteet

Mandatum Tuottokori 2023 -sijoituskori sijoittaa vakavaraisiin pohjoismaisiin pankkeihin. Sijoituskorin varoja voidaan sijoittaa sijoitustodistuksiin ja talletuksiin.

Merkintäaika sijoituskoriin on päättynyt.
 

Sijoituskorin voi liittää vain kapitalisaatiosopimuksiin. Mandatum Tuottokori 2023 -sijoituskori on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (”Mandatum”) kapitalisaatiosopimuksiin liitettävä sijoituskohde. Mandatum myöntää kapitalisaatiosopimukset sekä omistaa sijoituskorit.

Mandatum Asset Management (”MAM”) toimii sijoituskorin salkunhoitajana ja Mandatumin vakuutusedustajana.

Lataa avaintietoasiakirja

Mikä tekee tästä Tuottokorista erityisen ja kenelle se sopii?

  • Mandatum Tuottokori 2023 -sijoituskori on nykyiseen markkinatilanteeseen tehty uusi sijoitusmahdollisuus.
  • Sijoituskori sijoittaa varansa vakavaraisten Pohjoismaisten luottolaitosten liikkeelle laskemiin euromääräisiin sijoitustodistuksiin, joiden maturiteetti voi olla enintään kuusi kuukautta.
  • Mandatum Tuottokori 2023 -sijoituskorin mahdollinen tuotto kertyy sijoitustodistuksille maksettavasta korosta.
  • Mandatum Tuottokori tarjoaa vaihtoehdon Mandatum AM Raha Abs -sijoituskorille, jonka tuottotaso on tällä hetkellä hieman matalampi tuotteen profiilin vuoksi.
  • Sijoituskori sopii sijoittajalle, joka tavoittelee esimerkiksi osalle varoistaan pankkitilien ja lyhyiden talletusten kaltaista tuottoa määräaikaisella sijoituksella ja on valmis ottamaan sijoittamiseen liittyvää riskiä. 

Merkintäaika sijoituskoriin on päättynyt. Sijoitusperiodi oli 25.1.–25.2.2023 ja varat vapautuvat viimeistään 25.8.2023.

Sijoita kohteeseen