Mandatum Lifen vastuullisen sijoittamisen politiikka on päivitetty

6.2.2019

Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy:n vastuullisen sijoittamisen politiikka on päivitetty ja julkaistu verkkosivuillamme.

Mandatum Life uskoo, että sijoittajilla on merkittävä rooli yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja ilmastonmuutoksen hidastamisessa, ja on jo pitkään tehnyt työtä asian edistämiseksi sijoittajien keskuudessa. Sijoitustoiminnan vastuullisuus kiinnostaakin yhä useampaa sijoittajaa, eikä kyse ole hyvästä tahdosta, vaan tuotoista ja riskeistä.

”Sijoitustoimintamme lähtökohtana on asiakkaan etu. Sijoitamme asiakkaiden varoja vastuullisesti, sillä vastuullisuus on keskeinen osa riskienhallintaprosessiamme. Uskomme, että pitkällä aikavälillä vastuullisesti toimivien yhtiöiden ja liikkeellelaskijoiden arvopaperit tuottavat sijoituskohteina paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta”, allokaatiojohtaja Carolus Reincke sanoo.

Vastuullisuus on integroitu osaksi Mandatum Lifen sijoitustoimintaa. Sijoituspäätöksiä tehdessä otetaan huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi ympäristölliset, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmat.

Mandatum Lifen vastuullisen sijoittamisen politiikassa kuvataan, miten vastuulliseen sijoitustoimintaan on sitouduttu, miten sitä toteutetaan sijoituspäätöksissä sekä miten siitä raportoidaan.

”Haluamme varmistaa, että asiakkaamme ja muut sidosryhmämme saavat tietoa vastuullisen sijoittamisen käytännöistämme mahdollisimman selkeässä muodossa, minkä vuoksi julkaisemme vastuullisen sijoittamisen politiikkaamme.”

Tutustu vastuullisen sijoittamisen politiikkaan