Mandatum Lifelle A+ UNPRI-luokitus

23.8.2019

Mandatum Lifen Varainhoito on saavuttanut erinomaisen A+ yleisarvosanan (Strategy & Governance) vuoden 2019 UNPRI-arvioinnissa. Yksi neljännes kaikista YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-organisaation jäsenistä maailmanlaajuisesti saavuttaa tämän arvosanan.

PRI arvioi allekirjoittaneiden jäsentensä sijoitustoimintaa eri kategorioissa suhteessa vuosittaiseen kehittymiseen ja muihin jäseniin. Arviointi kertoo organisaatiolle, miten se on edistynyt vastuulliseen sijoittamisen integroinnissa ja missä sijoitustoiminnan osa-alueissa toimintaa kannattaa kehittää.

”ESG-tekijät ovat jo pitkään olleet kiinteä osa sijoitusanalyysia ja päätöksentekoprosessiamme. Pyrimme myös aktiivisesti edistämään vastuullisen sijoittamisen käytäntöjen yleistymistä,” Mandatum Lifen allokaatioratkaisusta vastaava johtaja Carolus Reincke sanoo.

”Viime vuosina olemme onnistuneet erityisesti selkeyden ja läpinäkyvyyden lisäämisessä, mistä päivitetty ESG-politiikkaamme on hyvä esimerkki. Myös vaihtoehtoisten sijoitusten vastuullisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, kuten esimerkiksi uudessa Kansainväliset Kiinteistöt II -sijoituskorissa, jonka kaikissa sijoituksissa painotetaan vastuullisuusnäkökulmaa. Kiinteistösijoituksissa vastuullisuus keskittyy suurelta osin kiinteistöjen energiatehokkuuteen.”

Yleisarvosanan ohella Mandatum Life Varainhoito sai mediaaniarvosanoja paremman tuloksen lähes kaikissa kategorioissa. Aktiivista omistajuutta mittaavassa kategoriassa arvosana oli sama kuin mediaani.

”Voimme olla erittäin tyytyväisiä suoriutumiseemme jokaisessa omaisuuslajissa. Aktiivisen omistajuuden osalta arvosanaamme laski se, että emme pääsääntöisesti äänestä yhtiökokouksissa. Olemme kokeneet, että suora keskustelu yhtiöiden johdon kanssa ja yhteisvaikuttaminen muiden sijoittajien kanssa ovat yhtiökokouksiin osallistumista vaikuttavampia keinoja”, Reincke toteaa.

”Jos sijoituskohteena oleva yhtiö on haluton panostamaan vastuullisuuteen liiketoiminnassaan, voidaan sijoituksesta luopua.”  

Mandatum Life on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2011. Periaatteiden mukaisesti Mandatum Life on sitoutunut liittämään ESG-tekijät osaksi sijoitusprosessia, toimimaan aktiivisena omistajana ja edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

PRI-logo.png

 

 

Tiivistelmä tuloksista
(Taulukon linkit eivät ole enää saatavilla)

Kategoria

Mandatum Life

Mediaani

01.Strategy & Governance

A+

A

02. Listed Equity

A

A

07. Private Equity

A

A

10. Listed Equity - Incorporation

A

B

11. Listed Equity - Active Ownership

B

B

12. Fixed Income - SSA

A

B

13. Fixed Income - Corporate Financial

A

B

14. Fixed Income - Corporate Non-Financial

A

B

17. Property

A

B

 

Lisätiedot

Carolus Reincke, johtaja, allokaatioratkaisut, carolus.reincke@mandatumlife.fi, p. 050 355 4540
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, p. 040 728 1548

 

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset