Kirkon eläkerahasto ankkurisijoittajaksi Mandatum Lifen Kansainväliset Kiinteistöt II -sijoituskoriin

15.8.2019

Kirkon eläkerahasto on sitoutunut sijoittamaan 35 miljoonaa euroa Mandatum Lifen Kansainväliset Kiinteistöt II -sijoituskoriin.

Kansainväliset Kiinteistöt II -sijoituskori sijoittaa kiinteistöihin eri puolilla Eurooppaa. Strategiassa painottuvat erityisesti niin sanonut value add -sijoitukset, joissa kiinteistöjen kassavirtaa pyritään lisäämään kehitystoimien avulla. Nämä sijoitukset tarjoavat Mandatum Lifen näkemyksen mukaan riskiinsä nähden parhaan tuotto-odotuksen. Strategiaa toteutetaan yhteistyössä Euroopan parhaiden kiinteistövarainhoitajien kanssa. Kaikissa sijoituskorin sijoituksissa painotetaan erityisesti vastuullisuusnäkökulmaa.

"Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota kiinteistösijoittamisen vastuullisuuteen. Olemme tyytyväisiä, että vastuullisuusnäkökulma tulee tämän sijoituskorin kautta huomioiduksi myös muiden pohjoismaisten instituutio- ja yksityissijoittajien salkuissa. Sijoituskori yhdistää useamman suuren sijoittajan varat, jolloin saamme aikaiseksi vielä suuremman vastuullisuusvaikutuksen", sanoo Minna Jokinen, Kirkon eläkerahaston kiinteistösijoituspäällikkö.

"Kiinteistösijoituksissa vastuullisuus keskittyy suurelta osin kiinteistöjen energiatehokkuuteen. Energiatehokkuuden edistämisellä pystymme pienentämään kiinteistöjen hiilijalanjälkeä, ja sillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä", Mandatum Lifen vaihtoehtoisista sijoituksista vastaava johtaja Jussi Tanninen kertoo.

 

Lisätietoja:

Jussi Tanninen, johtaja, vaihtoehtoiset sijoitukset, jussi.tanninen(a)mandatumlife.fi, +358 40 563 1937
Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela(at)mandatumlife.fi, +358 40 728 1548

Minna Jokinen, Kirkon eläkerahaston kiinteistösijoituspäällikkö, minna.jokinen(a)evl.fi, +358 50 302 2746