Nordic Active Ownership

Aktiivista sijoittamista pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin

Nordic Active Ownership

Aktiivista sijoittamista pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin

Sijoita kohteeseen
Houkutteleva markkina

Nordic Active Ownership -osakesijoituskori sijoittaa listattuihin pohjoismaisiin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin pääomasijoittajan systemaattisuudella.

Erityinen lähestymistapa

Hallinnoimme pitkällä sijoitushorisontilla keskitettyä salkkua, jossa on 20–40 yhtiötä. Pyrimme valikoimaan yhtiöitä, jotka tavoittelevat kestävää arvonmuodostusta sitoutuneen ja korkeatasoisen johdon avulla sekä rakentavat kannustimia omistaja-arvon luontiin

Vahva sijoitustoimija

Sijoittamalla pääset hyödyntämään pitkiä perinteitämme laajassa omaisuuslajien välisessä osaamisessa ja hyvää mainettamme arvostettuna sijoittajana. Kanssasijoitusmallin mukaisesti Mandatum on aktiivinen, kärsivällinen ja pitkäjänteinen sijoittaja.

Mandatum AM Nordic Active Ownership -osakesijoituskoriin pääset sijoittamaan suoraan varainhoidon asiakkaana. Sijoituskori on myös osana digitaalisen varainhoidon ja eläkeratkaisujen sijoitusportfolioita.

Lataa avaintietoasiakirja

Mikä tekee Nordic Active Ownership -osakesijoituskorista erityisen?

  • Mandatum AM Nordic Active Ownership -osakesijoituskori tarjoaa tehokkaan hajautuksen Pohjoismaiden kiinnostaviin pienempiin ja vähemmän tunnettuihin yhtiöihin. Pohjoismainen sijoituskenttä on laaja ja kasvunäkymät ovat houkuttelevat.
  • Osakesijoituskorin sijoitusotetta kuvaa aktiivinen ja pitkäjänteinen omistajuus. Aktiivinen sijoitustoiminta luo lisäarvoa.
  • Indeksin seuraamisen sijaan Nordic Active Ownership rakentaa keskitettyä salkkua pitkäaikaisen kokemuksen ja vahvan opportunistiseen sijoittamiseen liittyvän osaamisen avulla.
  • ESG-analyysi eli vastuullisuusnäkökulman huomiointi on integroitu osa Mandatumin sijoitustoimintaa. Kiistanalaiset toimialat on suljettu pois salkusta.

Mandatum AM Nordic Active Ownership -osakesijoituskoriin voit sijoittaa suoraan ainoastaan varainhoidon asiakkaana. Sijoituskori on myös osana digitaalisen varainhoidon ja eläkeratkaisujen sijoitusportfolioita.

Sijoita kohteeseen

Uusi sijoituskori vastaa sijoittajien kysyntään

”Sampo-konserni on ollut sijoittajana pohjoismaisilla markkinoilla jo 90-luvun alusta. Onkin luonnollista, että tarjoamme osaamista ja tietotaitoamme pohjoismaisista pienistä ja keskisuurista yhtiöistä asiakkaidemme käyttöön”, Petri Väisänen Mandatumin yksityisvarainhoidon johtaja sanoo.

Syvenny artikkeliin