Yritys­kulttuuri

Yritys­kulttuuri

Mandatumissa yrityskulttuuriin ja henkilöstön motivointiin panostaminen on arvovalinta ja mahdollistaa liiketoiminnan menestymisen.

MANDATUMIN YRITYSKULTTUURI

Mandatumissa erinomaiseen työntekijäkokemukseen, yrityskulttuuriin sekä henkilöstön hyvinvointiin ja motivointiin panostaminen on arvovalinta ja strateginen kulmakivi. Hyvinvoiva yrityskulttuurimme on tekijä, joka johtaa erinomaisen työntekijäkokemuksen lisäksi myös korkeaan asiakastyytyväisyyteen, ja luo siten pohjaa menestyksekkäälle liiketoiminnalle.

Yrityskulttuurimme perustuu osallistamiseen, luottamukseen, välittämiseen ja hyvään johtamiseen. Se antaa jokaiselle yksilölle tilaa olla oma itsensä, kehittyä ja valjastaa omat vahvuutensa omaan sekä yhteiseen käyttöön. Panostamme henkilöstömme hyvään arkeen. Hyvä arki lähtee hyvästä johtamisesta, mutta sitä rakennetaan työpaikan kaikilla tasoilla. Se toistuu ohjeistuksissa ja käytännöissä, ja jokainen työntekijä luo sitä omalla toiminnallaan. Arvomme mukaisesti toimimme aina yhtenä joukkueena, toisiamme kunnioittaen ja arvostaen.

MANDATUMIN ARVOT

- Hyötyä asiakkaalle

- Yhtenä joukkueena

- Ylivoimaisesti aktiivisin

- Rohkeasti erilainen

- Suoraa puhetta

- Voitontahto

MANDATUMIN ARVOT

- Hyötyä asiakkaalle

- Yhtenä joukkueena

- Ylivoimaisesti aktiivisin

- Rohkeasti erilainen

- Suoraa puhetta

- Voitontahto

Henkilöstövastuu ja hyvinvointi

Vastuu omasta henkilöstöstä ja kestävistä toimintatavoista varmistaa menestyvän liiketoiminnan. Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatumin strategisista tavoitteista. Mandatumin henkilöstöpolitiikka nojaa ajatukseen, että henkilöstöstä huolehtimalla taataan asiakkaiden tyytyväisyys ja luodaan yhtiölle entistä paremmat menestysedellytykset.

Mandatumin henkilöstövastuun keskeisiä tavoitteita ovat

  • Osaamispääoman kasvattaminen
  • Vastuulliset johtamiskäytännöt ja tasa-arvoisuus
  • Työllistäminen
  • Ammatillinen kehittyminen

 

Mandatumissa työhyvinvointi nähdään yksilön kokonaisvaltaisena hyvinvointina. Uskomme, että työntekijällä on edellytykset voida hyvin työssään, kun hänen tekemänsä työ on merkityksellistä, hän hallitsee työnsä ja tuntee itsensä arvostetuksi työssään ja työyhteisössään. Mandatum kiinnittää erityistä huomiota työkyvyn johtamiseen, laadukkaaseen esihenkilötyöhön ja ennaltaehkäiseviin toimiin. Mandatumin tavoitteena on pitää henkilöstön hyvinvointi ja työkyky korkealla tasolla koko työuran ajan.

PALKITSEMINEN JA HENKILÖSTÖEDUT

Etukokonaisuutemme tavoitteena on kannustaa henkilöstöä yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden mukaisiin hyviin suorituksiin sekä tukea työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Peruspalkkaa täydennetään tulokseen perustuvalla palkkiojärjestelmällä, ryhmäeläkevakuutuksella ja palkkiorahastolla. Työntekijät saavat myös palkan päälle lounas-, liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuriedun Epassissa, pysäköintimahdollisuuden tai työsuhdematkalipun, sekä mahdollisuuden hankkia työsuhdepyörän. Laajennetun työterveyshuollon lisäksi koko henkilöstölle on otettu kattavat vakuutukset myös sairauden ja vapaa-ajan tapaturmien varalle. Tarjoamme myös joogaa, kuntosalin ja hierontatuolin toimistolla, sekä henkilöstöhinnat konserniyhtiöiden omista tuotteista ja palveluista. Hybridityömalli tukee henkilöstön työn ja muun elämän tasapainoa.

Edistämme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

Mandatum arvostaa ja edistää aktiivisesti monimuotoisuutta kaikkien henkilöstöryhmiensä keskuudessa. Hyödyntämällä työntekijöidensä erilaisia taustoja, osaamista ja kykyjä Mandatum pyrkii kasvattamaan kokonaisarvoaan sekä luomaan entistäkin innovatiivisemman, oikeudenmukaisemman ja välittävämmän työympäristön, jossa erilaisuus nähdään voimavarana. Uskomme, että tulevaisuuden organisaatioista parhaiten menestyvät ne, jotka pystyvät hyödyntämään henkilöstönsä osaamisen ja motivaatiotekijät täysimääräisesti.    

Mandatum tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille. Mandatumissa jokaiseen tehtävään valitaan siihen soveltuvin henkilö tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteita noudattaen. Kaikkia Mandatumin työntekijöitä kannustetaan myös kehittämään ja hyödyntämään vahvuuksiaan, jotta jokainen voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Tavoitteemme on varmistaa käytäntöjemme ja prosessiemme syrjimättömyys sekä näiden arvojen näkyminen yhtiön toiminnassa. Monimuotoisuus- ja osallisuuskysymykset sisältyvät esimerkiksi Mandatum Way -työpaikkakulttuurioppaaseen ja esihenkilökoulutukseen.