Mistä hyvä arki työpaikalla rakentuu?

Kun arki ei suju, ei suju oikein mikään muukaan. Mandatumin henkilöstöjohtaja Jatta Gerdt kertoo, miten vastuullisella johtamisella voidaan rakentaa sujuvaa arkea.

Jatta Gerdt, Mandatum-konsernin henkilöstöjohtaja

Suurin osa elämästämme on arkea, ja jos arki ei suju, ei suju oikein mikään. Korona-aika ja etätyöt saivat koti- ja työarjen sekoittumaan, ja herätti pohtimaan, millaista hyvä arki on. Kun työnantajien järjestämät hienot juhlat, toimiston mukavuudet ja tiimipäivät loistivat poissaolollaan, oli töistä jäljellä vain arki.

”Me Mandatumissa haluamme tehdä töitä sen eteen, että arki toimii. Muut temput eivät auta, jos työtehtävät eivät ole mielekkäitä, työn esteitä ei raivata eikä työ tunnu merkitykselliseltä”, Mandatum-konsernin henkilöstöjohtaja Jatta Gerdt sanoo.

Great Place to Work -tutkimus 2021

93 % Mandatumlaisista kokee, että täällä ihmisiä rohkaistaan tasapainottamaan työ ja muut elämänalueensa.

 

Vastuullisella johtamisella luodaan edellytykset hyvälle arjelle

 Hyvän arjen rakentaminen lähtee vastuullisesta johtamisesta. Yritystä on johdettava niin, että sillä on mahdollisuus menestyä, ja työntekijät näkevät siellä tulevaisuutensa. Kun nähdään haasteita, jotka estävät pääsemästä tavoiteltuihin tuloksiin, on niihin puututtava.

”Olipa kyse suurista linjoista, prosesseista, työvälineistä, tai henkilökohtaisen elämän aiheuttamista aikatauluhaasteista, on työntekijälle tarjottava kaikki mahdollisuudet pystyä keskittymään omaan työnsä tuloksekkaaseen tekemiseen”, Gerdt kertoo.

Hyvää arkea mahdollistetaan ennakoimalla, ja reagoimalla esiin nouseviin tapahtumiin. Päätöksenteon on oltava loppuun asti mietittyä, jotta sen toteutuminen työntekijöiden arjessa ei tule yllätyksenä.

”Kun teemme liiketoiminnallisia päätöksiä pohdimme, miten se näkyy niin asiakkaille kuin työntekijöillekin. Lisääkö vai väheneekö työ sen seurauksena, auttaako se vai luoko se uusia esteitä. Se, että ratkaisu näyttää paperilla hyvältä, ei tarkoita, että se on sitä kaikille”.

Hyvään arkeen panostaminen on arvovalinta, joka heijastuu hyvinvoivan työyhteisön kautta liiketoimintaan ja yrityksen tulokseen.

Great Place to Work -tutkimus 2021

95 % Mandatumlaisista kokee, että johtajamme toimivat organisaatiomme arvojen mukaisesti.

 

Hyvää arkea rakentaa koko työyhteisö

Hyvä arki lähtee hyvästä johtamisesta, mutta sitä rakennetaan työpaikan kaikilla tasoilla. Se toistuu ohjeistuksissa, käytännöissä ja puhumattomissa säännöissä, ja jokainen työntekijä luo sitä omalla toiminnallaan.

Työntekoa edistävän johtamisen ja prosessien lisäksi selkeät vastuut ja työnkuvat lisäävät hyvinvointia työpaikalla. Hyvinvoivan työyhteisön kannalta on tärkeää, että työntekijän tehtävät vastaavat hänen osaamistaan, työtä on määrällisesti sopivasti, palkka tuntuu oikeudenmukaiselta ja myös uuden oppimiseen on tarjolla mahdollisuuksia. Työntekijöillä on oltava mahdollisuus vaikuttaa työpaikan arkeen.

Myös ongelmiin puuttuminen on jokaisen vastuulla, ja sen onkin oltava luonteva osa työympäristöä.

”Toimiva arki edellyttää työpaikalle ilmapiiriä, jossa jokainen voi ja uskaltaa tuoda myös epäkohtia esiin ilman pelkoa seurauksista”.

Great Place to Work -tutkimus 2021

91 % Mandatumlaisista kokee, että jos minua on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, voin luottaa, että asiani käsitellään, mikäli nostan sen esille.

 

 

 

Jaa artikkeli