Konserni­rakenne

Konserni­rakenne

Mandatum-konsernin juridinen rakenne

Lue lisää: Hallinnon organisointi


 

Konserniyhtiöt

Mandatum Oyj on vakuutusomistusyhteisö, joka harjoittaa liiketoimintaansa tytäryhtiöidensä kautta. Mandatum-konserniin kuuluu kaksi liiketoiminta-aluetta, riskivakuutukset sekä sijoitus- ja rahoitustoiminta. Mandatum Life (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö) tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen, eläkevarautumisen ja henkilövakuuttamisen palveluita.

Mandatum Asset Management on sijoituspalveluyritys, joka yhdistää rahastoliiketoiminnan, täyden valtakirjan ja konsultatiivisen varainhoidon palvelut sekä omaisuudenhoitopalvelun.

 


 

Mandatum Life

Mandatum Life (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö) ja sen konserniyhtiöt tarjoavat yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen, eläkevarautumisen ja henkilövakuuttamisen palveluita. Mandatum Life on Mandatum Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. Mandatum Lifeen kuuluvat Mandatum Life Palvelut Oy ja Mandatum Incentives Oy. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö on Mandatum-konsernin täysin omistama tytäryhtiö ja Mandatum Asset Management Oy:n sisaryhtiö.

Mandatum Lifen hallituksen puheenjohtajana toimii Patrick Lapveteläinen, ja yhtiön toimitusjohtajana Jukka Kurki.

Mandatum Lifen vuosikertomus 2022

 

Mandatum Lifen tytäryhtiöt

 

Mandatum Life Palvelut Oy

Mandatum Life Palvelut Oy on Mandatum Lifen tytäryhtiö ja Finanssivalvonnan rekisteröimä vakuutusedustaja, joka tarjoaa palkitsemisen konsultointipalvelua ja henkilöstörahastopalveluita yrityksille ja yhteisöille, eläkepalveluita yrityksille, eläkesäätiöille ja -kassoille sekä kaupankäyntipalveluita Saxo Bank A/S:n sidonnaisasiamiehenä Saxo Bank A/S:n tarjoaman Traderin kautta.

Trader on Mandatum Life Palvelut Oy:n Suomessa edustaman Saxo Bank A/S:n tarjoama kaupankäyntipalvelu. Mandatum Life Palvelut Oy toimii Saxo Bank A/S:n sidonnaisasiamiehenä ja vastaa Traderin suomenkielisestä asiakaspalvelusta, asiakkaan tunnistamisesta ja palvelun markkinoinnista. Saxo Bank tarjoaa vastaa palvelun kaupankäynnistä, viranomaisraportoinnista ja arvopaperien säilytyksestä. Traderissa asiakkuus aukeaa Saxo Bankiin.

Tutustu palveluihimme:

Palkitsemispalvelut »

Eläkepalvelut »

Trader »

 

Mandatum Incentives Oy

Mandatum Incentives Oy on Mandatum Lifen 75-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka on erikoistunut osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin. Se suunnittelee ja toteuttaa kannustin-, sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmiä, tarjoaa niitä koskevia konsultointipalveluita sekä tuottaa erilaisia palkka- ja palkkioselvityksiä, -politiikkoja ja -raportteja.   

Tutustu Mandatum Incentivesin palveluihin »

 


 

Mandatum Asset Management

Mandatum Asset Managementin (MAM) tehtävänä on palvella instituutionaalisia sijoittaja-asiakkaita, tuottaa rahastoliiketoimintaa ja varainhoidon palveluita sekä omille että Mandatum Lifen asiakkaille ja hoitaa konsernin sijoitusomaisuutta. Mandatum Asset Management toimii myös Finanssivalvonnan rekisteröimänä vakuutusedustajana Mandatum Lifelle.

Mandatum Asset Management hallinnoi yhteensä 15 miljardin euron sijoitusvarallisuutta, joka jakautuu yhtiön keskeisiin ydinosaamisalueisiin: yrityslainasijoituksiin, vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja aktiiviseen valintaan perustuviin osakesijoituksiin.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Lauri Vaittinen.

Mandatum Asset Managementin vuosikertomus 2022

 

Mandatum Asset Managementin tytäryhtiöt

 
Mandatum AM AIFM Oy

Mandatum AM AIFM Oy:llä on Finanssivalvonnan toimilupa hallinnoida kiinteistöstrategiaan ja pääomasijoitusstrategiaan sijoittavia vaihtoehtorahastoja. Mandatum AM AIFM hallinnoi kotimaisiin kiinteistöihin sijoittavaa Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II -erikoissijoitusrahastoa sekä MAM Growth Equity II -rahastoa, joka tekee kasvuinvestointeja skaalautuviin Pohjoismaisiin kasvuyhtiöihin.

Lisätietoa AIFM:n hallinnoimista tuotteista löydät täältä.

Mandatum AM AIFM Oy:n toimitusjohtajana toimii Emilia Riikonen.

 

Mandatum Asset Management Palvelut Oy

Mandatum Asset Management Palvelut Oy on Mandatum Asset Managementin tytäryhtiö, joka tarjoaa joko itse tai omistamiensa tytäryhtiöiden kautta varainhoidon palveluita vaihtoehtorahastoille niiden hallinnoimiin kiinteistörahastoihin liittyen, sekä muita kiinteistöjen ja muiden omaisuuserien operatiiviseen hallinnointiin liittyviä palveluita.

 

Mandatum Fund Management S.A.

Mandatum Fund Management S.A. on Mandatum Asset Managementin kokonaan omistama tytäryhtiö, joka hallinnoi Mandatum Asset Managementin UCITS-rahastoja Luxemburgissa.

Lue lisää »

13.5.2024