Yhtiökokous 2024

Yhtiökokous 2024

Varsinainen yhtiökokous 2024

 

Mandatum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.5.2024 Helsingin Messukeskuksessa.

Yhtiökokous hyväksyi kaikki osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, mukaan lukien 0,33 euron suuruisen osingon jaettavaksi kullekin yhtiön osakkeelle. Yhtiökokous myös vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden sekä valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sekä osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja kannatti toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 956 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 191 041 235 osaketta ja ääntä.  

 

Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä

Yhtiökokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella yhtiökokouspäivänä.

Pörssitiedote 15.5.2024


Yhtiökokouskutsu ja esityslista

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Esityslista

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistiin 28.5.2024.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Toimitusjohtajan katsaus

Mandatum-konsernin toimitusjohtajan Petri Niemisvirran katsauksen videotallenne ja esitysmateriaali on nähtävissä alla.

Videoesitys
Esitysmateriaali

 

Osinko

Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2023 osinkoa 0,33 euroa osakkeelta.

  • Osingon irtoamispäivä 16.5.2024
  • Osingonmaksun täsmäytyspäivä 17.5.2024
  • Osingonmaksupäivä 24.5.2024

 

Hallitus

Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet:

Patrick Lapveteläinen
Jannica Fagerholm
Johanna Lamminen
Kimmo Laaksonen
Markus Aho
Jukka Ruuska
Herman Korsgaard

 

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Ehdotus voitonjaosta
Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista 
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä
Ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
Ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi
Ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioksi
Ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemiseksi
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Toimielinten palkitsemispolitiikka 

Vuosikertomus 2023, sis. tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Toimielinten palkitsemisraportti 2023
Toimielinten palkitsemispolitiikka

Tietosuojaseloste

15.5.2024