Osakkeen­omista­jien nimitys­toimi­kunta

Osakkeen­omista­jien nimitys­toimi­kunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Mandatum Oyj:n osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tehtävänä on lisäksi varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Mandatumin tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, tiedot ja osaaminen, sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtäviensä suorittamiseen.

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluvat:

  • varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten määrää koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
  • varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
  • Mandatum Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan tarkistaminen hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta;
  • varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu Mandatum Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti ja esittely; sekä
  • hallituksen jatkuvuussuunnitelman arvioiminen sekä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan soveltuvaa lainsäädäntöä sekä muuta säännöstöä, mukaan lukien Nasdaq Helsingin sääntöjä ja hallinnointikoodia.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme edustaa niitä Mandatumin kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joilla seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun viimeisen Nasdaq Helsingin kaupankäyntipäivän päättyessä on suurin osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijaroolissa nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Ensimmäisen nimitystoimikunnan jäsenet edustavat kuitenkin nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti niitä yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joilla 31.10.2023 kaupankäyntipäivän päättyessä oli suurin osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. 

Nimitystoimikunnan kokoonpano:

  • Herman Korsgaard, Principal, Altor Equity Partners AS (Altor Invest 8 AS:n nimeämänä)
  • Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä)
  • Patrick Lapveteläinen, Mandatum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Risto Murron kokouksessaan 26.2.2024. Nimitystoimikunta päätti lisäksi, että Petter Söderströmin (Solidium Oy) eron myötä ennenaikaisesti vapautuneelle paikalle nimitystoimikunnassa ei toistaiseksi valita uutta jäsentä. Nimitystoimikunnan entinen puheenjohtaja Petter Söderström ilmoitti 15.2.2024 eroavansa nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä Solidium Oy:n myytyä kaikki omistamansa Mandatum Oyj:n osakkeet.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

16.11.2023