Mandatum Life Kehittämö - Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
Y-tunnus 0641130-2
Postiosoite PL 627, 00101 HELSINKI

Myöhemmin tässä tekstissä "Arvonnan järjestäjä" tai ”Järjestäjä”.

2. Kampanja-aika

29.9.2020–8.1.2021.

3. Arvontaan osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista tai tilaamista. Arvontaan voivat osallistua kaikki kampanja-aikana Mandatum Life Kehittämö -asiakasyhteisöön liittyneet henkilöt. Liittyminen Mandatum Life Kehittämöön tapahtuu erillisen liittymiskyselyn kautta. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymisen jälkeen.

Mandatum Life -konsernin työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään tai yhteistyötahoilla, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa, ei ole oikeutta osallistua arvontaan. Arvonnan voittajaksi voidaan valita vain täysi-ikäinen henkilö. Facebook tai muut sosiaalisen median kanavat eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä kampanja liity mitenkään Facebookiin tai muihin sosiaalisen median kanaviin.

4. Palkinnon arvonta-aika ja voittajalle ilmoittaminen

Arvontapalkinto arvotaan 8.1.2021 kaikkien osallistuneiden kesken. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostilla. Ellei voittajaa kolmen päivän aikana tavoiteta, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

Mandatum Life ei luovuta kampanjan kautta saatuja henkilötietoja kolmansille osapuolille.

5. Palkinto

Arvontapalkintona on Suunto-urheilukello, jonka arvo on 200 €.

6. Palkintoon liittyvät ehdot

a) Sama henkilö voi osallistua arvontaan kerran kampanjan aikana.

b) Palkintoa ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.

7. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon.

8. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä. Arvonnanjärjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.

Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja Mandatum Lifen tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

Lisätietoa Mandatum Life Kehittämöstä

Lisätietoja Mandatum Life Kehittämöstä, yhteisön toiminnasta ja sen säännöistä voit lukea Mandatum Life Kehittämön sivulta.