Mandatum Kehittämön käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot (”Ehdot”) koskevat Mandatumin asiakasyhteisöä ("Yhteisö"), joka on Yhteisö Mandatumin palveluiden kehittämiseen ("Mandatum Kehittämö”)”.

2. Ehtojen hyväksyntä

Yhteisön jäseneksi haluavien tulee hyväksyä nämä ehdot/säännöt. Ehdot hyväksytään liityttäessä Yhteisön jäseneksi (”Jäsen").  

3. Yhteisön toiminta

Yhteisön toimintaan osallistuakseen tulee olla Yhteisön Jäsen. Jäseneksi haluavan tulee olla täysi-ikäinen.

Yhteisön toimintaan voi kuulua esimerkiksi erilaisia tutkimusaktiviteetteja sekä kyselyitä. Kutsut toimintaan osallistumiseksi lähetetään Jäsenille pääasiassa sähköpostitse. Jäsenet voivat osallistua toimintaan sähköpostin kulloisenkin ohjeistuksen perusteella.

Toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista. Jäsenten antamien vastausten odotetaan olevan totuudenmukaisia ja perustuvan Jäsenten omiin kokemuksiin, näkemyksiin ja mielipiteisiin. Kukin Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vastauksensa tai kommenttinsa ovat asiallisia, esimerkiksi siten, että vastuksissa ei käytetä kirosanoja, loukkaavia tai rasistisia ilmauksia, eikä jaeta tietosuoja-asetuksen mukaista arkaluonteista henkilötietoa, eikä myöskään kolmanteen osapuoleen liittyviä yksilöiviä tietoja.

Kyselyihin/tutkimuksiin voidaan soveltaa sääntöjä, jotka ovat tarkoitettu noudatettavaksi vain sen kyselyn/tutkimuksen osalta.

Mandatum ei vastaa yhteisön jäsenille osallistumisesta aiheutuvista kuluista. Yhteisön jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa kaikista Yhteisöön osallistumisesta aiheutuvista kuluistaan (esimerkiksi internetyhteyksistä, päätelaitteista ja ohjelmistoista aiheutuvista kuluista yms.).

Mandatum ei anna minkäänlaisia takuita Yhteisön toiminnan jatkuvuudesta, vaan Mandatumilla on oikeus milloin tahansa lakkauttaa yhteisön toiminta.

4. Osallistumiskorvaus

Yhteisön jäsenille ei makseta erillistä korvausta osallistumisesta. Osallistumalla kyselyihin/tutkimuksiin yhteisön jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa Mandatumin tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Joidenkin kyselyiden/tutkimuksien osalta saatetaan osallistujille jakaa palkintoja. Näistä ilmoitetaan kyselyiden/tutkimuksien yhteydessä. Voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla.

5. Tietosuoja

Yhteisön Jäsenten vastaukset ja kommentit käsitellään luottamuksellisesti, eikä Jäsenten yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan yksityiskohtaisemmin Tietosuojaselosteessa.

6. Oikeudet Yhteisön sisältöön ja materiaaliin

Mandatum omistaa kaikki oikeudet Yhteisön sisältöön. Mandatum saa omistusoikeuden ja tekijänoikeuden, sisältäen myös oikeuden tehdä muutoksia ja luovuttaa oikeudet edelleen, sekä kaikki muut luovutettavissa olevat immateriaalioikeudet Jäsenten toimittamaan materiaaliin, kuten palautteisiin ja kehitysehdotuksiin, olivatpa ne missä muodossa tahansa. Kukin Jäsen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa jakamaansa materiaalia Mandatumille riippumatta materiaalin luonteesta.

Jäsenillä ei ole oikeutta käyttää materiaalia Yhteisön ulkopuolella tai luovuttaa sitä Yhteisön ulkopuolisille tahoille.

Kukin Jäsen on velvollinen korvaamaan Mandatumille ja/tai kolmannelle osapuolelle tämän kohdan 6 vastaisesta toiminnastaan aiheutuneet vahingot.

7. Vastuunrajaus

Mandatum ei ole vastuussa Yhteisössä julkaistun tai Jäsenten julkaiseman sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

8. Jäsenyyden irtisanominen

Osallistuminen Yhteisöön on vapaaehtoista ja Jäsen voi koska tahansa irtisanoa jäsenyytensä Yhteisössä. Jäsenyyden irtisanominen tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakastutkimukset@mandatum.fi.

Jos Jäsen haluaa saada nähtäväksi hänestä Yhteisössä tallennetut tiedot, hän voi tehdä tämän pyynnön sähköpostitse osoitteeseen asiakastutkimukset@mandatum.fi.

Mandatumilla on oikeus päättää jäsenyys Yhteisössä sellaiselta Jäseneltä, joka ei ole viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana ottanut osaa Yhteisön aktiviteetteihin, jos Jäsen on rikkonut Yhteisön sääntöjä, tai jos on syytä epäillä, että jokin kolmas osapuoli käyttää Yhteisön jäsenyyttä väärin. Kaikki henkilötiedot poistetaan, kun jäsenyys Yhteisössä on päättynyt.

9. Muutokset

Mandatumilla on oikeus muuttaa Yhteisön Ehtoja. Yhteisön kulloinkin voimassa olevat Ehdot on julkaistu Mandatumin verkkosivuilla.

Viimeksi päivitetty 25.4.2024.