Asiakasviestintä- ja markkinointikäytäntö

Tällä sivulla kerromme Mandatumin toteuttamasta asiakasviestinnästä ja markkinoinnista sähköisissä kanavissa sekä kirjeitse ja puhelimitse. Ohjeistamme tällä sivulla myös markkinointi- ja viestintälupatietojen päivittämiseen.

Mandatum lähettää henkilö- ja yritysasiakkailleen viestintää asiakkuuksiin ja sopimuksiin liittyen. Asiakkaat, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin, saavat lisäksi Mandatumin palveluihin ja tuotteisiin liittyvää sähköistä markkinointiviestintää. Lisäksi sähköistä suoramarkkinointia voidaan tietyissä lain sallimissa tilanteissa toteuttaa myös ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

Voit itse vaikuttaa, millaista viestintää saat Mandatumilta ja halutessasi muuttaa antamiasi viestintä- ja markkinointilupia sekä kieltää yhteystietojesi käytön markkinointitarkoituksissa.

Lisätietoja asiakastietojen käsittelystä, tietosuojasta ja tietoturvasta Mandatumissa:

Miten Mandatum viestii eri kanavissa?

Sähköinen asiakasviestintä ja puhelut Mandatum-asiakkuuteen liittyen

Mandatum on ajoittain yhteydessä henkilö- ja yritysasiakkaisiinsa asiakassuhteen hoitamiseksi sähköisen asiakasviestinnän ja asiakashoidollisten puheluiden välityksellä.

Sähköinen asiakasviestintä on sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettävää palveluviestintää, jolla tiedotetaan asiakasta palvelun käytöstä, tilanteesta tai muuttumisesta. Tällaista asiakasviestintää ovat myös Mandatumin uutiskirje sekä kutsut Mandatumin palveluihin liittyviin asiakastilaisuuksiin ja webinaareihin.

Asiakkaalla on tietyiltä osin oikeus kieltää sähköpostitse ja tekstiviestitse toteutettu sähköinen asiakasviestintä. Osa toteuttamastamme asiakasviestinnästä voi kuitenkin perustua tuotetta tai palvelua koskevaan sopimukseen, jossa asiakas on osapuolena, ja johon liittyen sähköinen asiakasviestintä on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tuotteen tai palvelun ehtojen mukaisesti. Lisäksi Mandatumilla on laissa säädettyjä velvollisuuksia tiedottaa asiakkaita muun muassa sen palveluissa tai tuotteissa tapahtuvista olennaisista muutoksista. Näissä tapauksissa Mandatum on yhteydessä asiakkaaseen, vaikka asiakas olisi muilta osin kieltänyt sähköisen asiakasviestinnän.

Sähköiset markkinointiviestit Mandatumilta

Mandatum voi lähettää asiakkailleen sähköisesti Mandatumin palveluihin ja tuotteisiin liittyvää markkinointiviestintää, kuten tapahtumakutsuja, tietoa uusista palveluista tai ajankohtaisista kampanjoista.

Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään pääsääntöisesti asiakkaan sähköiseen suoramarkkinointiin ennalta antaman suostumuksen perusteella. Sähköistä suoramarkkinointia voidaan tietyissä tilanteissa lähettää Mandatumin nykyasiakkaille myös ilman suostumusta oikeutetun edun perusteella, kun markkinoidaan samaan tuoteryhmään kuuluvia tuotteita ja palveluja, joita asiakkaalla jo on.

Asiakkaalla on kuitenkin joko etukäteen tai milloin tahansa myöhemmin oikeus kieltää yhteystietojensa käyttö markkinointitarkoituksissa. Jäljempänä on kuvattu tarkemmin, miten asiakas voi muuttaa markkinointilupia koskevia tietojaan.

Yritysten edustajille kohdennettu asiakasviestintä ja markkinointi Yritysten edustajien osalta Mandatum voi lähettää sähköistä asiakasviestintää ja suoramarkkinointia oikeutetun edun perusteella yrityksen tai yhteisön päättäjälle ilman vastaanottajan etukäteistä suostumusta, kun kysymys on palveluiden tarjoamisesta henkilön työtehtäviin liittyen. Vastaanottajalla on kuitenkin oikeus kieltää oikeutetun edun perusteella lähetetty sähköinen asiakasviestintä ja suoramarkkinointi.
Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja asiakastutkimukset

Mandatum on kiinnostunut vastaanottamaan palautetta asiakkailta palveluita ja tuotteita kehitettäessä. Mittaamme säännöllisesti asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihimme yhteydenpidon jälkeen sekä asiakkuuden aikana.

Lisäksi lähetämme ajoittain kutsuja asiakastutkimuksiin ja -kyselyihin sähköpostitse tai tekstiviestillä. Asiakastutkimukset toteutetaan joko sähköisinä kyselyinä tai haastatteluina.

Mandatumin lähettämät tekstiviestit Mandatum on ajoittain yhteydessä henkilöasiakkaisiin ja yritysten ja yhteisöjen edustajiin tekstiviestitse. 
Suoramarkkinointi puhelimitse ja kirjeitse

Mandatum toteuttaa ajoittain suoramarkkinointia puhelimitse ja kirjeitse. Toisin kuin sähköisessä markkinointiviestinnässä, puhelimitse ja postitse toteutettavaan suoramarkkinointiin ei tarvita ennakkoon annettua suostumusta. Asiakkaalla on kuitenkin milloin tahansa oikeus kieltää yhteystietojensa käyttö markkinointitarkoituksissa.

Mandatum on Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML:n jäsenyritys, ja huomioimme Mandatumille suoraan esitettyjen kieltojen lisäksi myös Robinson-kiellot ja Suomen Telemarkkinointiliitto ry:lle esitetyt markkinointikiellot puhelimitse ja postitse toteutettavassa suoramarkkinoinnissa.

Asiakaskirjeet Mandatumilta ja Paperiton palvelu

Mandatumin asiakkaana lähetämme sinulle vakuutusasiakirjat sähköisenä Mandatumin verkkopalveluun. Asiakirjat säilyvät hyvässä järjestyksessä verkkopalvelun Arkistossa. Ilmoitamme sähköpostilla, kun sinulle on uutta luettavaa.

Huolehdithan, että Mandatumilla on ajantasainen sähköpostiosoite ilmoitusten lähettämistä varten. Voit tarkastella omia tietojasi ja päivittää sähköpostiosoitteesi kirjautumalla Mandatumin verkkopalveluun omilla pankkitunnuksillasi. Paina verkkopalvelun oikeasta yläkulmasta omaa nimeäsi ja valitse avautuvasta alasvetovalikosta Asiakastiedot ja valitse välilehti Henkilötiedot sähköpostiosoitteen päivittämistä varten.

Lue lisää Paperittomasta palvelusta: Paperiton palvelu.

Digitaalisen mainonnan kohdentaminen sosiaalisessa mediassa

Markkinointia ja mainontaa voidaan kohdentaa paitsi evästeiden, myös asiakastietojen avulla muissa kuin Mandatumin omissa digitaalisissa palveluissa.

Oikeutetun edun perusteella saatamme käyttää yhteystietoja digitaalisessa markkinoinnissa, kun hyödynnämme esimerkiksi Facebookin, Instagramin ja LinkedInin mukautettuja kohderyhmiä. Mukautettu kohderyhmä tarkoittaa mainonnan kohdentamista asiakastietojen perusteella sellaiselle Mandatumin asiakkaalle, joka on myös esimerkiksi Facebookin, Instagramin ja LinkedInin käyttäjä.

Jos haluat kieltää digitaalisen mainonnan kohdentamisen muissa kuin Mandatumin omissa digitaalisissa palveluissa, voit tehdä sen tilaustietojen hallinnointisivulla tai ottamalla yhteyttä Mandatumin asiakaspalveluun puhelimitse tai verkkoviestillä. Lisätietoja lupatietojen hallinnasta on kerrottu kohdassa Markkinointi- ja viestintälupien muutokset.

 

Markkinointi- ja viestintälupien muutokset

Voit itse vaikuttaa, millaista viestintää saat Mandatumilta ja halutessasi muuttaa asiakasviestintää ja markkinointia koskevia tietojasi antamalla tai peruuttamalla suostumuksesi (markkinointi- tai viestintäluvan) taikka kieltämällä sinuun kohdistettavan sähköisen viestinnän.

Mandatumilla on laissa säädettyjä velvollisuuksia tiedottaa asiakkaita muun muassa sen palveluissa tai tuotteissa tapahtuvista olennaisista muutoksista. Näissä tapauksissa Mandatum on yhteydessä asiakkaaseen, vaikka asiakas olisi muilta osin kieltänyt sähköisen asiakasviestinnän.

Kuinka päivitän asiakasviestintää ja markkinointia koskevia suostumuksiani?

Voit päivittää edellä mainittuja tietojasi suostumusten hallintasivulla Mandatumin verkkopalvelussa. Paina verkkopalvelun oikeasta yläkulmasta omaa nimeäsi ja valitse avautuvasta alasvetovalikosta Asiakastiedot ja valitse välilehti Suostumukset. Lisäksi kaikissa Mandatumin lähettämissä sähköpostiviesteissä on alaviitteessä linkki Hallinnoi tilauksia, jonka kautta voit siirtyä tilaustietojen hallintasivulle.

Huomioithan, että sähköpostiviesteistä siirryttävällä tilaustietojen hallintasivulla olevien lupatietojen kokonaisuus on suppeampi kuin Mandatumin verkkopalvelussa, sillä osa lupapäivityksistä vaatii vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla.

Voit päivittää tietojasi myös lähettämällä verkkopalvelussa verkkoviestin tai soittamalla Mandatumin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun yhteystiedot ja aukioloajat: Asiakaspalvelu.

Päivitetty 9.2.2024