Asiakkaan tunteminen

Asiakkaan tunteminen

Mandatumilla on lakisääteinen velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa. Käsittelemme antamaasi tietoa ehdottoman luottamuksellisesti.

Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen – miksi kysymme?

Finanssialan toimijana Mandatumilla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Ajantasaisten henkilötietojen lisäksi yhtiöllä tulee olla riittävät tiedot muun muassa asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta, palvelujen käyttötarkoituksesta ja varojen alkuperästä. Lisäksi Mandatumin tulee tietää, missä maassa/maissa asiakas on yleisesti verovelvollinen.

Mandatumin tulee myös selvittää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.

Nämä velvollisuudet perustuvat lainsäädäntöön, jolla muun muassa pyritään ehkäisemään rahanpesua, terrorismin rahoittamista ja taloudellista rikollisuutta.

Kysymme asiakkuustietojasi sekä asiakassuhteen alkaessa että säännöllisesti asiakkuuden aikana. Antaessasi meille pyytämämme tiedot tuet rikollisuuden vastaista työtämme ja kannat omalta osaltasi yhteiskuntavastuuta.

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti vakuutussalaisuutta noudattaen. Lue lisää asiakastietojen käsittelystä Mandatumissa täältä.


Lomakkeet

Suosittelemme käyttämään Firefox-selainta lomakkeen täyttämiseen.


Miksi minulta kysytään henkilötietoja, kuten syntymäpaikkaa tai kansalaisuutta?

Mandatumilla on aina velvollisuus tuntea asiakkaansa. Kysymme monenlaisia kysymyksiä palvellaksemme sinua paremmin, mutta tuntemalla asiakkaamme täytämme myös lakisääteisiä velvollisuuksiamme. Olemme velvollisia kysymään esimerkiksi asiakkaan nimeä, syntymäpaikkaa, henkilötunnusta, osoitetta ja muita yhteystietoja.

Miksi varojen alkuperällä on merkitystä?

Lainsäädännöllä pyritään varmistamaan, ettei rikollista alkuperää olevia varoja voida muuntaa (”pestä”) näyttämään siltä, että ne olisi saatu laillisista lähteistä kuten sijoitustoiminnasta. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva lainsäädäntö edellyttää, että tiedämme asiakkaan varojen alkuperän.

Miksi verotusmaata kysytään?

Suomea sitovan kansainvälisen verolainsäädännön (FATCA, CRS ja DAC2) mukaan Mandatumin tulee tietää missä maassa tai maissa asiakas on yleisesti verovelvollinen, eli mikä on asiakkaan verotuksellinen asuinvaltio. Henkilön yleinen verovelvollisuus määräytyy yleensä pääasiallisen asumisen tai vastaavan oleskelun perusteella. Verovelvollisuuden selvittämisen taustalla on kansainvälinen verolainsäädäntö.

Miksi poliittisella vaikutusvallalla on merkitystä?

Mandatumilla on velvollisuus selvittää, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Tällaisessa asemassa olevalla henkilöllä on lainsäätäjän näkökulmasta poikkeuksellinen mahdollisuus esimerkiksi lahjusten vastaanottoon. Poliittisesti vaikutusvaltaisina pidetään Suomessa tai ulkomailla merkittävissä julkisissa tehtävissä toimivia (tai aikaisemmin toimineita) henkilöitä. Myös poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lähipiiriin kuuluvia (esim. aviopuoliso, lapset, vanhemmat ja läheiset yhtiökumppanit) pidetään poliittisesti vaikutusvaltaisina.

Esimerkiksi seuraavissa tehtävissä toimivien henkilöiden katsotaan olevan poliittisesti vaikutusvaltaisia:

 • Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri, valtiosihteeri, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen jäsen ja Ahvenanmaan maaherra  
 • Eduskunnan kansanedustaja tai vastaavan parlamentin jäsen  
 • Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen ja varajäsen  
 • Korkeimman oikeuden ja muiden ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen tai varajäsen  
 • Tilintarkastustuomioistuimen tai valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja tai vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen  
 • Keskuspankin johtokunnan jäsen  
 • Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri  
 • Valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomisteisen yrityksen (ei pörssiyhtiö) tai valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen (Suomessa esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja ja jäsen, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja jäsen sekä edellä mainittujen varajäsenet ja varatoimitusjohtaja)  
 • Kansainvälisen järjestön tai kansainvälisen järjestön toimipaikan johtaja, varajohtaja tai hallituksen tai vastaavan jäsen  
 • Suurlähettiläs tai asiainhoitaja  


Miksi minun pitää toimittaa kopio ajokortistani tai passistani?

Todennamme asiakkaan henkilöllisyyden asiakassuhteen aikana eri asiakaspalvelutilanteissa taataksemme turvallisen asioinnin. Aina asiakkaan tietoja käsitellessämme varmistamme, että asiakkaan antamia tietoja käsitellään asianmukaisesti ja turvallisesti, eikä niitä päädy ulkopuolisille.

Asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan virallisen henkilöllisyystodistuksen avulla. Hyväksymme seuraavat henkilöllisyystodistukset:

 • Passi
 • Suomen poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus
 • 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti.

Henkilöllisyystodistuksen tulee olla voimassa ja ehjä.

Voit asioida turvallisesti myös kirjautumalla pankkitunnuksillasi verkkopalveluumme. Verkkopalvelussa voit muun muassa lähettää meille viestejä Viestit-sivulla tai päivittää omia tietojasi Omat tiedot -sivulla. Jos tietosi vaativat päivittämistä, kirjautumisen yhteydessä avautuu lyhyt asiakastietokysely. Kyselyn täyttämällä pääset jatkamaan asiointia verkkopalvelussamme. Verkkopalvelumme toimii kaikkien pankkien verkkopankkitunnuksilla.

Mikä on verotunniste, onko se pakko antaa?

Jokaisella maalla on oma verotunnistekäytäntönsä, jolla maan verottaja tunnistaa verovelvollisensa. Suomessa yksityishenkilön verotunnisteena toimii henkilötunnus. Useimmilla mailla on erillinen verotunniste, mutta jotkut maat saattavat käyttää monien tunnisteiden yhdistelmää identifioidakseen verovelvollisen (esim. Ranska). Jos asiakas on yleisesti verovelvollinen johonkin toiseen valtioon ja hänelle on annettu kyseisen valtion verotunniste, tulee se ilmoittaa Mandatumille. Tiedon omasta verotunnisteestaan saa kyseisen maan veroviranomaiselta.

Mistä saan lisätietoja?

Mikäli sinulla on asiakkaan tuntemiseen liittyviä kysymyksiä, tutustu alla oleviin kysymyksiin ja vastauksiin tai ota yhteyttä Mandatumin asiakaspalveluun, p. 0200 31100.

Mandatum ei voi antaa veroneuvontaa. Mikäli et tiedä mihin valtioon olet yleisesti verovelvollinen tai sinulla on verotukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä veroasiantuntijaan tai hae tietoa Verohallinnon sivuilta www.vero.fi (kirjoita hakusanaksi FATCA,CRS tai DAC2) tai Yhdysvaltojen veroviranomaisen sivuilta www.irs.gov. Lisätietoja asiakkaan tuntemisesta: Finanssivalvonta.

Yrityksen tai yhteisön tunteminen

Tunnistaminen

Tunnistamme yritys- ja yhteisöasiakas luotettavasta lähteestä olevasta asiakirjasta, kuten kaupparekisteriotteesta. Lisäksi todennamme yrityksen edustajan/edustajien henkilöllisyyden. Hyväksymämme henkilöllisyystodistukset ovat passi, Suomen poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus sekä 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti.

Verovelvollisuus

Veroraportointilainsäädännön johdosta kysymme yrityksen verovelvollisuutta ulkomailla (verotuksellista asuinvaltiota) ja mahdollista ulkomaista verotunnistenumeroa, mikäli maa on jokin muu kuin Suomi. Suomessa yritysten verotunnisteena toimii y-tunnus. Mikäli on epäselvää, missä maissa yritys on verovelvollinen, pyydämme kääntymään Verohallinnon tai verokonsultin puoleen.

Omistus ja tosiasialliset edunsaajat

Mandatumilla tulee olla riittävät tiedot mm. yrityksen omistajista, liiketoiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Lisäksi Mandatumin tulee tunnistaa yritysasiakkaiden tosiasialliset edunsaajat, eli ne yksityishenkilöt, jotka omistavat yrityksestä yli 25 % tai muutoin käyttävät yrityksessä määräysvaltaa.

Tosiasiallisilta edunsaajilta tarvitsemme samat tiedot kuin henkilöasiakkailta (pl. varojen alkuperä). Lainsäädäntö edellyttää, että finanssilaitosten tulee selvittää, onko tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.

Mikäli Mandatum ei saa kaikkia tarvittavia tai riittäviä tietoja asiakkuuden avaamisen tai liiketoimen suorittamisen tueksi, tulee sen lain mukaan kieltäytyä asiakassuhteen avaamisesta tai liiketoimen suorittamisesta.
Kaikkia asiakkaan antamia tietoja ja asiakirjoja käsitellään luottamuksellisesti vakuutussalaisuutta ja henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Mistä saan lisätietoja?

Mikäli sinulla on asiakkaan tuntemiseen liittyviä kysymyksiä, tutustu alla oleviin kysymyksiin ja vastauksiin tai ota yhteyttä Mandatumin asiakaspalveluun, p. 0200 31100.

Mandatum ei voi antaa veroneuvontaa. Mikäli et tiedä mihin valtioon olet yleisesti verovelvollinen tai sinulla on verotukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä veroasiantuntijaan tai hae tietoa Verohallinnon sivuilta www.vero.fi (kirjoita hakusanaksi FATCA,CRS tai DAC2) tai Yhdysvaltojen veroviranomaisen sivuilta www.irs.gov. Lisätietoja asiakkaan tuntemisesta: Finanssivalvonta.

Asiakkaan tunteminen