TYTÄRYHTIÖT

TYTÄRYHTIÖT

Mandatum on holdingyhtiö, joka harjoittaa liiketoimintaansa tytäryhtiöidensä kautta. Mandatum-konserniin kuuluu kaksi liiketoiminta-aluetta, henkivakuutus ja omaisuudenhoito. Mandatum Life (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö) tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen, eläkevarautumisen ja henkilövakuuttamisen palveluita. Mandatum Asset Management on sijoituspalveluyritys, joka yhdistää rahastoliiketoiminnan, täyden valtakirjan ja konsultatiivisen varainhoidon palvelut sekä Sampo-konsernille toteutettavan omaisuudenhoitopalvelun.

Mandatum Life 

Mandatum Life (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö) ja sen konserniyhtiöt tarjoavat yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen, eläkevarautumisen ja henkilövakuuttamisen palveluita. Mandatum Life on Mandatum Holding Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Mandatum Lifeen kuuluvat Mandatum Life Palvelut Oy ja Mandatum Incentives Oy. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö on Mandatum-konsernin täysin omistama tytäryhtiö ja Mandatum Asset Management Oy:n sisaryhtiö.

Mandatum Lifen edeltäjä, Henki-Sampo, perustettiin vuonna 1997 silloiseen vahinkovakuutuskonserni Sampoon. Sammon henkivakuutusliiketoiminnan juuret ulottuvat vuoteen 1874, jolloin Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö Kaleva perustettiin. Vuonna 2008 henkivakuuttamisen rinnalle otettiin varainhoito, ja uusi strategia kiteytettiin muotoon rahat ja henki. Mandatum Life syntyi.

Mandatum Lifen luo asiakkailleen taloudellista turvaa yhdistämällä varainhoitoa ja henkivakuuttamista.

Mandatum Lifen hallituksen puheenjohtajana toimii Patrick Lapveteläinen, ja yhtiön toimitusjohtajana Petri Niemisvirta

Mandatum Incentives Oy on osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä tarjoava Mandatum Lifen 75-prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Avainluvut 2022: 

Maksutulo 1 390 miljoonaa euroa (1 367) 

Tulos ennen veroja 127,5 miljoonaa euroa (252,9) 

Vakavaraisuusaste 249 % (190) 

Henkilöstön määrä 91 (98) 

Sijoitussidonnainen vastuuvelka (31.12.2022) 9 912 miljoonaa euroa (10 712) 

Laskuperustekorollinen vastuuvelka (31.12.2022) 2 969 miljoonaa euroa (3 246) 

Mandatum Lifen vuosikertomus 2022

 

Mandatum Lifen tytäryhtiöt

Mandatum Life Palvelut Oy

Mandatum Life Palvelut Oy on Mandatum Lifen tytäryhtiö ja Finanssivalvonnan rekisteröimä vakuutusedustaja, joka tarjoaa palkitsemisen konsultointipalvelua ja henkilöstörahastopalveluita yrityksille ja yhteisöille, eläkepalveluita yrityksille, eläkesäätiöille ja -kassoille sekä kaupankäyntipalveluita Saxo Bank A/S:n sidonnaisasiamiehenä Saxo Bank A/S:n tarjoaman Traderin kautta.

Mandatum auttaa asiakkaitaan yrityksen tai yhteisön strategiaan ja tavoitteisiin sopivan palkitsemistavan löytämisessä. Mandatum Lifen Henkilöstörahastopalvelu tarjoaa ainoana toimijana Suomessa henkilöstörahastojen kokonaisvaltaisen hallinnointipalvelun.Hallinnointipalveluun kuuluvat rahaston perustamiseen liittyvä konsultointi, jäsentietojen ylläpito ja rahasto-osuuksien maksaminen, rahaston kirjanpito, jäsenten neuvontapalvelu sekä luottamuselinten kokous-, sihteeri- ja neuvontapalvelut.

Mandatum Lifen Eläkepalvelut tarjoaa yrityksille asiantuntevaa palvelua eläketurvan järjestämisessä ja eläkekustannusten raportoinnissa. Palvelu vertailee eri eläkejärjestelyvaihtoehtoja ja etsii niistä asiakkaalle sopivat ratkaisut. Eläkepalvelut auttaa myös eläkesäätiön tai -kassan perustamisessa ja tarjoaa kaikki säätiöiden ja kassojen tarvitsemat palvelut.

Trader on Mandatum Life Palvelut Oy:n Suomessa edustaman Saxo Bank A/S:n tarjoama kaupankäyntipalvelu. Mandatum Life Palvelut Oy toimii Saxo Bank A/S:n sidonnaisasiamiehenä ja vastaa Traderin suomenkielisestä asiakaspalvelusta, asiakkaan tunnistamisesta ja palvelun markkinoinnista. Saxo Bank tarjoaa vastaa palvelun kaupankäynnistä, viranomaisraportoinnista ja arvopaperien säilytyksestä. Traderissa asiakkuus aukeaa Saxo Bankiin.

Tutustu palveluihimme:
Palkitsemispalvelut » 
Eläkepalvelut »
Trader »

Mandatum Incentives Oy

Mandatum Incentives Oy on Mandatum Lifen 75-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka on erikoistunut osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin. Se suunnittelee ja toteuttaa kannustin-, sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmiä, tarjoaa niitä koskevia konsultointipalveluita sekä tuottaa erilaisia palkka- ja palkkioselvityksiä, -politiikkoja ja -raportteja.    

Mandatum osti osakekannustinjärjestelmiin keskittyvän liiketoiminnan Nordhaven Corporate Financelta vuonna 2021. Yrityskaupan myötä Nordhavenin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien asiantuntijat ja asiakkuudet siirrettiin Mandatum Incentives Oy:lle.

Tutustu palveluihimme »


Mandatum Asset Management 

Mandatum Asset Management (MAM) yhdistää Mandatumin ja Sammon omaisuudenhoidon osaamisen. Sen tehtävänä on palvella instituutionaalisia sijoittaja-asiakkaita, tuottaa rahastoliiketoimintaa ja varainhoidon palveluita sekä omille että Mandatum Lifen asiakkaille ja hoitaa Sampo-konsernin sijoitusomaisuutta. Mandatum Asset Management toimii myös Finanssivalvonnan rekisteröimänä vakuutusedustajana Mandatum Lifelle.

Mandatum Asset Management hallinnoi 15 miljardin euron varallisuutta. Tähän sisältyy muiden muassa Mandatum Lifen ja Kalevan sijoitussidonnaisia varoja, Sammon, Mandatum Lifen ja Kalevan strategisia sijoituksia sekä omien ja kumppaniyhteisöjen sijoitusrahastoja.

Mandatum Asset Managementin toiminta heijastuu koko Mandatum-konserniin Mandatum Asset Managementin ja Mandatum Lifen tiiviissä asiakasyhteistyössä. Yhtiön kanssasijoittamisstrategia näkyy Mandatum Lifen asiakkaille muun muassa yksityisvarainhoidon palveluissa sekä eläkeratkaisuissa.

MAM on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen johtavista varainhoitajista. Mandatum Asset Managementin sijoitusfilosofia nojaa Sampo-konsernin yhteisiin periaatteisiin: Sijoituskohdevalinta, Opportunismi, Kärsivällisyys.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Sammon sijoitusjohtaja Patrick Lapveteläinen, ja varapuheenjohtajana Mandatum-konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Lauri Vaittinen
 

Avainluvut 2022: 

Tulos ennen veroja 0,7 miljoonaa euroa. Tulosta pienentää Sampo Oyj:lle maksettu 29 miljoonan euron konserniavustus. 

136 sijoittamisen ammattilaista

Hallinnoitavat varat (AUM) 15 miljardia euroa

 

Mandatum Asset Managementin vuosikertomus 2022

Lue lisää Mandatum Asset Managementin verkkosivuilta

 

Mandatum AM AIFM Oy

Mandatum Asset Managementin tytäryhtiö Mandatum AM AIFM Oy perustettiin, kun MAM osti vuonna 2021 Trevian Rahastot AIFM Oy:n osakekannan. 

Mandatum AM AIFM Oy:n toimitusjohtajana toimii Emilia Riikonen, ja sen kiinteistösijoituksista vastaavana johtajana Risto Aro.

Mandatum AM AIFM:n hoitaman Suomeen sijoittavan kiinteistörahaston strategiana on hankkia osaamista ja aktiivista kiinteistöjohtamista vaativia kiinteistökohteita pääkaupunkiseudulta sekä alueellisista kasvukeskuksista. Rahaston sijoituksissa painotetaan erityisesti vastuullisuusnäkökulmaa.

 

Mandatum Fund Management S.A.

Mandatum Fund Management S.A. on Mandatum Asset Managementin kokonaan omistama tytäryhtiö, joka hallinnoi Mandatum Asset Managementin UCITS-rahastoja Luxemburgissa.

Lue lisää