Trader-tutkimus: ostonpaikkoja ja intoa sijoitusten lisäämiseen

9.11.2021

Aktiivisesti sijoittavat näkevät ostonpaikan markkinaturbulenssista huolimatta, ja vain 10 prosenttia heistä suunnittelee vähentävänsä sijoituksiaan seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä selvisi Mandatumin syyskuussa teettämästä Trader-kyselystä, jonka tavoitteena oli selvittää suomalaisten arvopaperisijoittajien näkemyksiä lähitulevaisuuden sijoitussuunnitelmista, markkinaodotuksista ja sijoittamisen riskeistä. Kyselyyn osallistui 501 suomalaista säännöllisesti arvopaperikauppaa käyvää sijoittajaa. Heistä aktiivisiksi sijoittajiksi luokiteltiin 202 noin kerran viikossa kauppaa käynyttä henkilöä.

Selvityksen perusteella arvopaperisijoittajien osto- ja myyntiaikeissa oli selviä eroja. Niitä selittivät sijoitusaktiivisuus, arvopaperisijoittajan ikä ja sijoitettavan varallisuuden määrä. Ostolaidalla olivat aktiivisten sijoittajien lisäksi etenkin sijoittajat, joiden salkun arvo oli 50 000–99 000 euroa. Heistä 44 prosenttia aikoi lisätä sijoituksiaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Myös ikä vaikutti sijoitussuunnitelmiin. 35–54-vuotiaat olivat halukkaampia lisäämään sijoituksiaan kuin 18–34-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat sijoittajat.

”Tutkimukseen vastanneet sijoittajat uskovat tällä hetkellä vähiten kiinteistösektoriin ja teollisuustuotteisiin- ja palveluihin. Rahoitus- ja terveydenhuoltoalaan ja energiasektoriin puolestaan aiottiin sijoittaa lisää. Terveydenhuolto ja IT-sektori korostuvat naisilla lisäyskohteina. Rahoitussektori korostuu puolestaan vanhemmilla sijoittajilla, energiayhtiöt ja IT-ala puolestaan nuoremmilla”, kaupankäyntipalveluiden johtaja Niklas Odenwall kertoo.

Miehet ovat osakemarkkinoiden suhteen hieman naisia optimistisempia

Usko talouskasvuun on vahva, sillä bruttokansantuotteen uskotaan kasvavan Suomessa ja Euroopassa seuraavan kuuden kuukauden ajan. Kaikista tutkimukseen osallistuneista 47 prosenttia uskoi myös Yhdysvaltain talouden kasvavan vielä seuraavan puolen vuoden ajan.

Arvopaperisijoittajien keskuudessa ei sen sijaan tuntunut olevaan yhtenevää näkemystä suomalaisen osakemarkkinan suunnasta, vaikka enemmistö (37 %) odotti nousua. Aktiivisten sijoittajien näkemykset olivat samansuuntaiset arvopaperisijoittajien kanssa. Miesten näkemykset poikkesivat hieman naisista, sillä he ovat osakemarkkinoiden suhteen hieman naisia optimistisempia.

Aktiiviset sijoittajat olivat huolissaan arvopapereiden mahdollisesta hintakuplasta, talouskasvun hiipumisesta, yleisestä velkaantumisesta, koronasta ja sen virusmuunnoksista sekä inflaatiosta ja korkojen noususta. 

”Kaksi viidestä piti suurimpana riskinä sijoittajan kannalta arvopapereiden mahdollista hintakuplaa. Vain kolme prosenttia ei nähnyt mitään riskejä markkinoilla”, Odenwall sanoo.

Kryptovaluutta oli nuorten miesten suosikki

Jopa joka viides kaikista tutkimukseen osallistuneista arvopaperisijoittajista oli hankkinut omistukseensa myös kryptovaluuttaa ja 9 prosenttia on sijoittanut kultaan. Trader-selvityksen perusteella kryptovaluutat ovat erityisesti nuorimpien sijoituskohteita: 18–34-vuotiaista miehistä jopa 39 prosenttia kertoi sijoittaneensa kryptoihin joko suoraan tai pörssilistattujen tuotteiden kautta (mm. ETP). Jo aiemmin kryptoihin sijoittaneet aikoivat jatkaa ostojaan myös seuraavan kuuden kuukauden aikana.

”Kultaan sijoittamista harkitaan tai lisätään ensisijaisesti arvon säilymisen vuoksi. Kultaa on perinteisesti pidetty turvasatamana. Vain joka viides sanoi sijoittavansa kultaan paremman tuoton toivossa. Kryptovaluutoissa tilanne on toinen: kaksi kolmesta perusteli sijoitustensa lisäämistä niissä tai oston harkitsemista paremman tuoton tavoittelulla ja vain viidennes arvon säilymisellä.”

Tiedot perustuvat Mandatumin teettämään kyselyyn, jonka toteutti YouGov Finland. Kyselyn tavoitteena oli selvittää suomalaisten arvopaperisijoittajien näkemyksiä lähitulevaisuuden sijoitussuunnitelmista, markkinaodotuksista ja sijoittamisen riskeistä. Kysely-tutkimuksen tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 17.9–23.9.2021 välisenä aikana YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen koh-deryhmään kuuluvat 18v+ arvopaperisijoittajat, jotka myyvät tai ostavat osakkeita (kotimaisten tai ulkomaisten yritysten) tai rahas-toja tai muita arvopapereita vähintään kerran vuodessa. Aktiiviseksi sijoittajaksi luokiteltiin ne, jotka tekevät kauppaa viikoittain tai vähintään kuukausittain (N=202). Kokonaistuloksissa (N=501) keskimääräinen virhemarginaali on noin ±3,8 %-yksikköä suuntaan-sa (95%:n luottamustasolla).


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset