Sammon yritysvastuuraportti julkaistu

9.5.2019

Sampo-konsernin yritysvastuuraportti vuodelta 2018 on julkaistu. Mandatum Life raportoi omasta yritysvastuustaan osana konsernia.

Raportin tarkoitus on lisätä avoimuutta ja antaa tietoa Sampo-­konsernin yhtiöiden liiketoiminnasta sekä Sammon ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvistä asioista.

Sampo on jatkanut ja jatkaa edelleen panostuksiaan yritysvastuuseen konsernitasolla, sillä yritysvastuun merkitys liiketoiminnalle ja sidosryhmien kiinnostus on merkittävästi kasvanut. Vuonna 2018 päätettiin muun muassa perustaa konsernitasoinen yritysvastuuohjausryhmä ja luoda yritysvastuuohjelma Sampo­-konsernille.

Lue raportti täällä »


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset