Sammon pörssitiedote – Sisäpiiritieto: Sampo ilmoittaa aloittaneensa Mandatumia koskevan strategisen arvioinnin

7.12.2022

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintaan keskittyvän strategian mukaisesti Sampo Oyj:n hallitus on viime vuosina moneen otteeseen yksinkertaistanut konsernin rakennetta. Konsernirakenteen muutoksista suurin on ollut Nordea-omistuksen myynti. Tämän jatkoksi hallitus on nyt päättänyt aloittaa strategisen arvioinnin, joka koskee Mandatumia.

Arviointiprosessissa tarkastellaan laajalti eri vaihtoehtoja, mukaan lukien sitä, olisiko Mandatumin eriyttäminen konsernista esimerkiksi osittaisjakautumisen ja pörssilistautumisen myötä Sammon osakkeenomistajien edun mukaista. Konserni kertoo lisätietoja strategisesta arvioinnista koko vuoden 2022 tuloksen julkaisun yhteydessä 10.2.2023.

- Hallitus on tyytyväinen konsernin nykyiseen rakenteeseen, joka tarjoaa hajautusta ja houkuttelevaa kassavirtaa. Strateginen arviointi koskee mahdollisia hyötyjä konsernin keskittyessä entistä vahvemmin ainutlaatuisiin vahinkovakuutustoimintoihinsa. Sijoittajat voisivat siten omistaa suoraan vahinkovakuutustoimintaa ja samalla Mandatumin strateginen liikkumavara kasvaisi. Hallitus suosittaa muutoksia konsernirakenteeseen tehtäväksi vain, jos saadaan selkeä näyttö siitä, että niillä luodaan arvoa osakkeenomistajille, sanoo hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos.

Mikäli hallitus päättää ehdottaa osittaisjakautumista Mandatumin eriyttämiseksi Sampo-konsernista, tätä koskeva ehdotus tulee Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätettäväksi.

 

SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

 

Mandatum lyhyesti

Mandatum tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkaille varainhoidon, omaisuudenhoidon, palkitsemisen ja henkilövakuuttamisen palveluja. Mandatumin toiminta keskittyy pääasiallisesti Suomeen, jossa sillä on noin 300 000 yksityisasiakasta ja 20 000 yritysasiakasta. Mandatum työllistää noin 580 henkeä ja on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com