Samanarvoinen työ -hanke: palkkausjärjestelmät ja palkkatietämyksen lisääminen edistävät tasa-arvoista työelämää

16.12.2022

Yritykset voivat toimia vastuullisina työnantajina panostamalla tasa-arvosuunnitelmiin ja palkkakartoituksiin sekä lisäämällä palkkatietämystä työpaikoilla, selviää Samanarvoinen työ -hankkeen päätelmistä. Mandatumin palkitsemispalveluiden yksikkö vastasi hankkeen toteutuksesta yhteistyökumppaneinaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Työelämän sopimus- ja lakipalvelut Sopla Ky.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman, vuosina 2021–2022 toteutetun, Samanarvoinen työ -hankkeen tulokset ovat valmistuneet. Tutkimus- ja kehityshankkeessa tarkasteltiin palkkausjärjestelmiä, työn vaativuuden arviointia ja sama palkka samanarvoisesta työstä -periaatteen toteutumista oikeudellisesta näkökulmasta, työ- ja virkaehtosopimuksissa sekä pilottiorganisaatioissa.

16.12.2022 julkaistun hankkeen loppuraportissa esitetään toimenpidesuosituksia yksittäisille työpaikoille. Raportissa tarkasteltiin asiaa myös lainsäädännön ja työehtosopimusten osalta. 

"Yksittäinen yritys voi toimia aktiivisesti samapalkkaisuuden edistämisessä esimerkiksi panostamalla laadukkaisiin tasa-arvosuunnitelmiin ja niihin liittyviin palkkakartoituksiin tai rakentamalla oman yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän. Palkkausjärjestelmät tyypillisesti huomioivat sekä tehtävän vaativuuden että henkilön työsuorituksen", kertoo Mandatumin johtava palkitsemiskonsultti Sini Jämsén.

Mandatumin palkitsemispalvelut-yksikkö vastasi hankkeen kokonaisuudesta yhteistyökumppaneinaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Työelämän sopimus- ja lakipalvelut Sopla Ky sekä työskentelystä pilottiorganisaatioissa. Hankkeen päävastuullisena asiantuntijana toiminut Jämsén on ennen konsultointiuraansa toiminut palkkausjärjestelmätutkijana vuosina 2004–2010 ja väitellyt aiheesta tohtoriksi Aalto-yliopistosta.

Hankkeen toimenpide-ehdotuksia yksittäisille työpaikoille:

  • Työpaikkatasolla koko organisaation kattavien palkkausjärjestelmien käyttöönotto.
  • Laadukkaisiin tasa-arvosuunnitelmiin ja niihin liittyviin palkkakartoituksiin panostaminen. 
  • Työntekijöiden tiedon lisääminen palkkausjärjestelmistä ja palkkauksen perusteista.

 

Lisätietoja Samanarvoinen työ -hankkeesta:

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen toteutti yhteistyössä Mandatum Life Palvelut Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Sopla Ky. Päävastuullisina asiantuntijoina hankkeessa toimivat Mandatumin johtava palkitsemiskonsultti Sini Jämsén (TkT, VTM) Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yliopettaja Johanna Maaniemi (TkT, VTM) ja Työelämän sopimus- ja lakipalvelut Sopla Ky:n toimitusjohtaja, varatuomari Harri Hietala.

Samanarvoinen työ –hankkeen loppuraportti (pdf)

 

Lisätiedot:

Sini Jämsén, johtava palkitsemiskonsultti, Samanarvoinen työ -hankkeen projektipäällikkö, sini.jamsen@mandatum.fi, +358 50 300 6578

Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Mandatum-konserni, niina.riihela@mandatum.fi, +358 40 728 1548

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset