Mandatumille GRESB Regional Sector Leader ja Green Star -tunnustukset

15.10.2021

Mandatum Asset Managementin (MAM) hoitama kiinteistökokonaisuus paransi merkittävästi pistemääräänsä kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arvioinnissa ja ansaitsi Green Star -maininnan ja Regional Sector Leader -tunnustuksen vastuullisuustyöstään. Kiinteistösijoittajat hyödyntävät kansainvälistä GRESB-arviointia vastuullisuustyönsä kehittämiseen.

 

Mandatum osallistui tänä vuonna toista kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) vastuullisuusarviointiin. Tänä vuonna MAMin hoitamien suorien kiinteistösijoitusten pistemäärä oli 84/100:sta sijoittuen ensimmäiseksi 14 verrokkiryhmänsä jäsenestä. Verrokkiryhmä sai arvioinnissa keskimäärin 67 pistettä.

Sector Leader -tunnustus myönnetään organisaatioille, jotka ovat omassa kiinteistö- ja omistussektorissaan maanosansa parhaiden vastuullisuustoimijoiden joukossa. Mandatum sai sen nyt ensimmäistä kertaa. Lisäksi Mandatum sai Green Star -maininnan, joka myönnetään kiinteistösijoittajille, jotka saavat hyvät pistemäärät sekä johtamisesta että vastuullisuustoimista.

”Hyvään tulokseemme vaikutti osaltaan se, että olemme onnistuneet vähentämään kiinteistöjemme energian- ja vedenkulutusta ja olemme pystyneet nipistämään päästöjämme. Yksi konkreettinen keino lukujen parantumiseen oli se, että siirryimme hankkimaan kiinteistöihimme vihreää sähköä”, salkunhoitaja Lilli Konttinen MAMista kertoo.

GRESB-arvioinnissa tarkastellaan kiinteistöjen vastuullisuutta koko kiinteistösalkun tasolla. Siinä arvioidaan mm. energian- ja vedenkulutusta, jätteiden määrää, kasvihuonekaasupäästöjä, riskienhallintaa, sidosryhmäyhteistyötä sekä laajasti yritysvastuun raportointia, periaatteita ja johtamista.

MAM tekee jatkuvasti töitä vähentääkseen sijoitustoiminnan ilmastoriskejä. Keväällä 2021 MAMin hallinnoimista kiinteistösijoituksista tehtiin ilmastoriskiarvio, jonka osana käytiin systemaattisesti läpi jo käytössä olevat sekä mahdolliset käyttöön otettavat työkalut ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin varautumiseen.

”Olemme tehneet entistä enemmän työtä kestävän kehityksen eteen. Saimme hyvät pisteet myös sidosryhmäyhteistyöstä mm. vuokralaistemme kanssa. Vuokralaiset ovat vastuullisuustyössä tärkeitä kumppaneita, koska kiinteistöjen päästöt liittyvät isolta osin kiinteistöjen käyttöön. Tästä syystä olemme laatineet heille vastuullisuusoppaan ja liittäneet vastuullisuusyhteistyötä vahvistavan green lease -liitteen vuokrasopimuksiimme, jossa annetaan ohjeita ja suosituksia ympäristö- ja yritysvastuun toteuttamiselle”, Konttinen sanoo.

GRESB-arvioinnin osallistujamäärä on kasvanut vuosittain ja tänä vuonna siihen osallistui yhteensä 1 520 yhtiötä ja rahastoa 66 maasta.

MAM hallinnoi yhteensä yli miljardin euron kiinteistövarallisuutta, johon kuuluu avoimia ja suljettuja strategioita kotimarkkinoilla sekä sijoituksia ulkoisten kumppanien hallinnoimiin rahastoihin muualla Euroopassa. Strategioihin ovat sijoittaneet sekä Sampo-konserniin kuuluvat vakuutusyhtiöt että MAMin ulkoiset asiakkaat. Sijoituksia hallinnoi MAMissa 20 kiinteistöammattilaisen tiimi.

Mandatum Asset Management (MAM) yhdistää rahastoliiketoimintaa, täyden valtakirjan ja konsultatiivista varainhoitoa sekä omaisuudenhoitopalvelua Sampo-konsernille omaisuudenhoitoyhtiönä. Mandatum Asset Management hallinnoi 24 miljardin euron varoja ja työllistää noin 120 sijoitusammattilaista. Mandatum Asset Management kuuluu Sampo-konserniin ja on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön sisaryhtiö.

 


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset