Mandatumille jälleen Future Workplaces -sertifikaatti poikkeuksellisen hyvästä työntekijäymmärryksestä

30.1.2023

Mandatum on toista vuotta peräkkäin ansainnut Siqni-henkilöstökyselyyn perustuvan Future Workplaces -sertifikaatin tutkitusti kovatasoisesta työntekijäkokemuksesta. Vain muutama suomalainen suuryhtiö ylsi tähän saavutukseen. Siqnin tutkimuksella kartoitetaan, mitkä ovat yrityksen työntekijöille merkityksellisimpiä tekijöitä työssä.

Erinomainen henkilöstötyytyväisyys on jo yli kymmenen vuoden ajan ollut Mandatumin tärkeimpiä tavoitteita., Onnistumisesta kertoo yhtiön nyt toista kertaa peräkkäin ansaitsema Siqnin Future Workplaces -sertifikaatti, sekä valinta Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -instituutin tutkimuksessa suurten yhtiöiden sarjassa Siqni-tutkimusta edeltäneinä vuosina 2020 ja 2021.

Siqni-henkilökysely mittaa työntekijäkokemusta ja tuottaa työntekijäymmärrystä. Siqnin Future Workplaces -sertifikaatti ansaitaan, kun oman työpaikan yrityskulttuuria on johdettu poikkeuksellisen hyvällä työntekijäymmärryksellä.

Vuonna 2022 yhteensä 132 suomalaista yritystä tavoitteli sertifikaattia, ja näistä 52 sai sen.  Yli 500 työntekijän yrityksestä sertifikaattiin ylsi Mandatumin lisäksi ainoastaan kaksi yritystä.

”Hyvinvoiva yrityskulttuurimme on tekijä, joka johtaa erinomaisen työntekijäkokemuksen lisäksi myös korkeaan asiakastyytyväisyyteen, ja luo siten pohjaa menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Me uskomme, että tulevaisuuden organisaatioista parhaiten menestyvät ne, jotka pystyvät hyödyntämään henkilöstönsä osaamisen ja motivaatiotekijät. Mittaamalla mandatumlaisille merkityksellisimpiä asioita ja niiden toteutumista työyhteisössämme pystymme priorisoimaan juuri meille oikeita asioita”, konsernin toimitusjohtaja Petri Niemisvirta kommentoi.

Mandatumin työntekijöiden mielestä nyt tehdyn tutkimuksen mukaan merkityksellisimmistä asioista parhaiten työpaikalla toteutuivat:

  • Ammattitaitoiset kollegat
  • Työpaikan vahva yhteishenki
  • Oikeudenmukainen ja kyvykäs esihenkilö
  • Työn ja vapaa-ajan tasapaino
  • Mielekkäät työtehtävät

Mandatumlaiset vastasivat vuoden 2023 kyselyyn viime vuoden joulukuussa. Kyselyyn vastasi 84 prosenttia työntekijöistä.

FW23_LOGO_WHITE_RGB.jpg

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatum.fi, 010 516 7200
henkilöstöjohtaja Jatta Gerdt: jatta.gerdt@mandatum.fi, 040 505 0022
markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatum.fi, 040 728 1548