Mandatum myi SaKa Hallikiinteistöt Partners Groupille

13.7.2022

Mandatum Life (”Mandatum”) ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ovat 13.7.2022 toteutetulla kaupalla myyneet SaKa Hallikiinteistöt kommandiittiyhtiön johtavalle, asiakkaidensa puolesta toimivalle kansainväliselle pääomasijoittajayhtiölle Partners Groupille. Kaupan yhteydessä Mandatum AM Kiinteistö I -sijoituskorin varat jaetaan sijoittajille ja kori suljetaan. Mandatum Asset Management on toiminut korin salkunhoitajana.

Mandatum AM Kiinteistö I -sijoituskori perustettiin vuonna 2015, ja se oli Mandatumin ensimmäinen markkinoille tuotu vaihtoehtoinen sijoitustuote. Sijoituskori sijoitti korkean kassavirran hajautettuihin kiinteistökohteisiin Suomessa. SaKa-portfolion vuokrattava pinta-ala on noin 140 000 neliömetriä.

”Tapamme sijoittaa luo asiakkaille merkittävää lisäarvoa, ja Kiinteistö I -kori ylitti merkittävästi sille asetetut tuottotavoitteet. Sijoituskori tarjosi reilusti osakemarkkinaa parempaa tuottoa, matalaa riskiä sekä tasaista kassavirtaa turbulentissakin markkinaympäristössä. Sijoitusstrategiana se on ollut erittäin onnistunut, ja tuli luonnolliseen päätökseensä oikean ostajan myötä”, Mandatum Asset Managementin toimitusjohtaja Lauri Vaittinen kommentoi.

Jatkossa Mandatum Asset Management tarjoaa mahdollisuutta sijoittaa kotimaisiin kiinteistöihin avoimen sijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II:n* kautta.

”Suomi Kiinteistöt II on sijoituskohteena Kiinteistö I -sijoituskoria vastaava, aktiivista työtä vaativiin monivuokralaiskohteisiin sijoittava korkean kassavirran strategia, jossa saamme työintensiivisyyden lisäksi lisätuottoa sijoittamalla pääosin kasvukeskuksiin. Niissä on tällä hetkellä kansainvälisestikin epätyypillisen suuri vuokratuottopreemio pääkaupunkiseutuun verrattuna”, Mandatum Asset Managementin kiinteistösijoituksista vastaava johtaja Emilia Riikonen sanoo.

Suomi Kiinteistöt II jatkaa edeltäjänsä strategiaa, jossa pyritään löytämään yksittäisiä kohteita, joiden potentiaali ei vielä näy markkinahinnoissa.

”Kiinteistö I -sijoituskorin kohteet oli hankittu vuosina 2008–2012, jolloin muut institutionaaliset sijoittajat olivat alisijoittaneet niin sanottuihin kevyisiin teollisuuskiinteistöihin”, Riikonen kertoo.

Kiinteistöjen kassavirran ja markkina-arvon kasvattaminen aktiivisen kiinteistönhoidon ja energiainvestointihankkeiden avulla on olennainen osa Mandatum Asset Managementin kiinteistöstrategiaa. Yhtiön kiinteistökokonaisuus ansaitsi viime vuonna kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arvioinnissa Green Star -maininnan ja Regional Sector Leader -tunnustuksen vastuullisuustyöstään.

Yhteensä Mandatum Asset Management hallinnoi yli miljardin arvosta kiinteistösijoituksia: oman salkunhoitotiimin kautta toteutettavia kotimaisia kiinteistösijoituksia, sekä sijoituksia hajautetusti eurooppalaisiin kiinteistörahastoihin.

”Näemme paljon potentiaalia kiinteistömarkkinassa, ja uskomme, että muuttuva markkinatilanne tuo meille hyviä mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa”, Riikonen kertoo.

*erikoissijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II (AIF)

 

Lisätiedot:

Mandatum

Lauri Vaittinen, toimitusjohtaja, Mandatum Asset Management, lauri.vaittinen@mandatumam.com, 050 382 1674

Emilia Riikonen, suorista kiinteistösijoituksista vastaava johtaja, Mandatum Asset Management, emilia.riikonen@mandatumam.com, 050 501 2481

Niina Riihelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548

 

 

Mandatum Asset Management
Omaisuudenhoitoyhtiö Mandatum Asset Management yhdistää rahastoliiketoimintaa, täyden valtakirjan ja konsultatiivista varainhoitoa sekä omaisuudenhoitopalvelua Sampo-konsernille. Mandatum Asset Management hallinnoi noin 29 miljardin euron varoja ja työllistää noin 120 sijoitusammattilaista. Mandatum Asset Management kuuluu Sampo-konserniin ja on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön sisaryhtiö.

Sijoituskorit ovat Mandatum Henkivakuutusyhtiön sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä olevia sijoituskohteista. Sijoituskorit omistaa ja vakuutukset myöntää Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Mandatum Asset Management toimii Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön salkunhoitajana ja vakuutusedustajana.

www.mandatumam.com/fi/

 

Partners Group

Partners Group on johtava kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö. Yhtiö on vuodesta 1996 sijoittanut asiakkaidensa varoja globaalisti yli 170 miljardin dollarin edestä pääomasijoituksiin, yksityisiin kiinteistösijoituksiin, yksityisiin lainoihin (Private Debt) ja yksityisinfrastruktuuriin. Partners Group pyrkii saavuttamaan vahvaa tuottoa hyödyntämällä temaattisia kasvutrendejä, ja muuttamalla houkuttelevat kasvuyritykset ja sijoituskohteet omien alojensa markkinajohtajiksi. Yhtiö on sitoutunut ja vastuullinen sijoittaja, joka pyrkii luomaan kestäviä tuottoja, joilla on pitkäkestoinen ja positiivinen vaikutus kaikkiin yhtiön sidosryhmiin. Partners Group hallinnoi 127 miljardin dollarin omaisuutta (31.12.2021), ja se tarjoaa räätälöityjä sijoitusratkaisuja niin institutionaalisille sijoittajille, valtiollisille sijoitusrahastoille, family officeille ja yksityishenkilöille ympäri maailman. Yhtiö työllistää monipuolisesti yli 1500 ammattilaista yli 20 toimistossa maailmanlaajuisesti, ja sen alueelliset päätoimistot sijaitsevat Sveitsin Baar-Zugissa, USA:n Denverissä ja Singaporessa. Yhtiö on ollut listattuna Sveitsin pörssissä vuodesta 2006 (symboli: PGHN). Lisätietoja yhtiöstä saat osoitteesta www.partnersgroup.com, tai seuraamalla yhtiötä LinkedInissä tai Twitterissä.