Mandatum Lifen tulos 2018: Vahva vuosi monella mittarilla

7.2.2019

Sekä Mandatum Lifen tulos ennen veroja että maksutulo kasvoivat edellisvuodesta.

Mandatum Lifen tulos ennen veroja vuodelta 2018 kohosi 450 miljoonaa euroon (236). Tulos sisältää Danske Bankin kanssa vuoden 2018 toisella neljänneksellä solmitun yhteistyösopimuksen yhteydessä saadun 197 miljoonan euron suorituksen. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen laski 112 miljoonaan euroon (188). Oman pääoman tuotto oli 8,7 prosenttia (13,3). Käyvän arvon rahasto oli joulukuun lopussa 352 miljoonaa euroa (599). Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat 232 miljoonaa euroa (376) ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat -259 miljoonaa euroa (405).

Kustannusliikkeen tulos nousi vuonna 2018 uuteen ennätykseen, ollen 35 miljoonaa euroa (33). Riskiliikkeen tulos oli 33 miljoonaa euroa (35).

Omalla vastuulla oleva maksutulo nousi 1 074 miljoonaan euroon (960). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 976 miljoonaa euroa (850).

Mandatum Lifen sijoitusomaisuus oli joulukuun 2018 lopussa markkina-arvoin 5,6 miljardia euroa (6,3), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,0 miljardin euron (7,1) suuruiset varat. Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 31.12.2018 markkina-arvoin 4,6 miljardia euroa (5,2). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuonna 2018 oli -2,4 prosenttia (6,5). Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,0 miljardia euroa (1,1). Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuonna 2018 oli -1,9 prosenttia (1,8).

Mandatum Lifen vastuuvelka oli vuoden 2018 lopussa 11,2 miljardia euroa (11,6). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 7,0 miljardia euroa (7,1), eli 62 prosenttia (61) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni vuonna 2018 suunnitelman mukaisesti ja oli vuoden lopussa 4,2 miljardia euroa (4,6). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät vuoden kuluessa 209 miljoonaa euroa 2,4 miljardiin euroon.

Vuonna 2018 Mandatum Life maksoi eläkettä noin 65 000 eläkkeensaajalle 403 miljoonaa euroa (402). Muita korvauksia maksettiin yhteensä noin 50 000 kappaletta.

Toimitusjohtaja Petri Niemisvirran kommentti

”Vuosi 2018 oli Mandatum Lifelle tuloksen osalta erinomainen. Vuosi oli myös maksutulon osalta vahva, asiakkaidemme uskoessa ennätyksellisten paljon varoja hoitoomme. Myös kustannusliikkeen tulos oli hyvä. Sijoitustoiminnan tulos jäi vaikean markkinaympäristön seurauksena kuitenkin varsin heikoksi.

Solmimme Danske Bankin kanssa 24.4.2018 uuden yhteisötyösopimuksen, ja yhteistyö on alkanut sen pohjalta lupaavasti.

Loppusyksystä tiedotimme, että avaamme Saxo Bankin teknologiaan perustuvan Mandatum Trader -kaupankäyntipalvelun vuoden 2019 alkupuolella. Palvelun avulla tarjoamamme laajenee uudelle alueelle ja voimme palvella entistä kattavammin sekä nykyisiä että uusia asiakkaitamme.

Koko vuoden osalta erityisen iloinen olen henkilöstömme ja asiakkaidemme tyytyväisyydestä. 90 prosenttia henkilöstöstämme kokee työskentelevänsä todella hyvässä työpaikassa. Vastaavasti asiakastyytyväisyytemme oli viime vuonna hyvin korkea suhteessa muuhun toimialaan.”

Mandatum Lifen avainluvut 2018

Maksutulo, omalla vastuulla: 1 074 miljoonaa euroa (960)

Tulos ennen veroja: 450 miljoonaa euroa (236)

Oman pääoman tuotto: 8,7 % (13,3)

Vakavaraisuussuhde: 176 % (182) ja ilman siirtymäsääntöjä 131 % (127)

Sijoitustoiminnan tuotto: -2,4 % (6,5) ja eriytetyn kannan osalta -1,9 % (1,8)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 531 (525)

 

Mandatum Lifen tulos kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta: www.sampo.com/tulos

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, 010 516 7200
Talousjohtaja Jukka Kurki: jukka.kurki@mandatumlife.fi, 050 424 6630
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Niina Riihelä: niina.riihela@mandatumlife.fi, 040 728 1548


Näytä kaikki tiedotteet ja uutiset